primaria sibiu
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

Social

Cuprins

link Structura
link Componenta
link Organigrama
link Birou Protectie Speciala
link Serviciul de Asistenta Sociala
link Biroul Protectia Copilului
link Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu


link REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
(228 KB)

link CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE (61 KB)

link CODUL ETIC AL PERSONALULUI CARE ACORDA SERVICII SOCIALE (84 KB)

Pentru a deschide un fisier de mai sus aveti nevoie de Microsoft Word sau de Microsoft Word Viewer, program care se distribuie gratuit AICI


SEDIUL:
SIBIU, STR. B-DUL VICTORIEI, NR.1-3, CAM.2

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI - JOI între orele: 8,00-15,00
VINERI între orele: 8,00-12,00

TELEFON:
Secretariat - 0269/208930
Director Adjunct - 0269/208931

PREZENTARE

Serviciul Public de Protectie si Asistenta Sociala s-a înfiintat începând cu data de 03.01.2002 ca serviciu public cu personalitate juridica în subordinea consiliului local, conform Hotarârii nr.216/29.11.2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Urmare a noii legislatii adoptate în domeniul asistentei sociale, serviciul public a fost reorganizat prin Hotarârea nr.76/27.03.2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu functionând, începând cu data de 01.04.2003, sub denumirea de Serviciul Public de Asistenta Sociala.
Obiectul serviciului îl constituie acordarea de prestatii sociale si servicii sociale cu caracter primar si specializate menite sa asigure prevenirea, limitarea sau înlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea sociala.
În baza Deciziei de acreditare nr.020/13.12.2006 acordata de catre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Sibiu, Serviciul Public de Asistenta Sociala este acreditat ca furnizor de servicii sociale sa furnizeze urmatoarele tipuri de servicii sociale:
 • Servicii cu caracter primar
  - identificarea nevoii sociale individuale, familiale si de grup
  - informare despre drepturi si obligatii
  - masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala
  - consiliere sociala si juridica
 • Servicii specializate
  - îngrijire socio-medicala de natura sociala (servicii de baza si suport)

  De asemenea Serviciul Public de Asistenta Sociala asigura acordarea urmatoarelor prestatii sociale:
 • Alocatii familiale
  - alocatii de stat
  - alocatii pentru sustinerea familiei
 • Indemnizatia pentru cresterea copilului
 • Venitul minim garantat
 • Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun cuvenita persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora
 • Indemnizatia cuvenita parintilor sau reprezentantilor
  legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal
Previous Page
.
© 2002 - 2009Primaria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved