primaria sibiu
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

social

Cuprins

link Structura
link Componenta
link Organigrama
link Birou Protectie Speciala
link Serviciul de Asistenta Sociala
link Biroul Protectia Copilului
link Biroul Asistenta Persoane Vârstnice


link REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
(228 KB)

link CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE (61 KB)

link CODUL ETIC AL PERSONALULUI CARE ACORDA SERVICII SOCIALE (84 KB)

Pentru a deschide un fisier de mai sus aveti nevoie de Microsoft Word sau de Microsoft Word Viewer, program care se distribuie gratuit AICI


SEDIUL: SIBIU, STR. B-DUL VICTORIEI, NR.1-3, CAM.2

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI-JOI între orele: 8,00-15,00
VINERI între orele: 8,00-12,00

TELEFON:
Secretariat - 0269/208930
Director Adjunct - 0269/208931

BIROU VENIT MINIM GARANTAT AJUTOARE DE URGENTA SI ALTE AJUTOARE


Descrierea activitatii

I. PRESTATII SOCIALE:
- AJUTORUL SOCIAL
- AJUTOARE DE URGENTA
- AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE
- AJUTORUL PENTRU ÎNCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, CARBUNI, SI COMBUSTIBILI PETROLIERI

II.SERVICII SOCIALE:

- SERVICII SOCIALE PRIMARE

 

I. PRESTATII SOCIALE:

 - AJUTORUL SOCIAL

Reglementare:Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare, H.G. nr.1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001

Documentatia necesara:
(acte necesare pentru solicitant si pentru membrii familiei)
- Cerere tip intocmita de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor civile
- Acte doveditoare privind componenta familiei (original si xerocopii)
- Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
- Certificat de nastere pentru persoanele în vârsta de pâna la 14 ani
- Declaratie tip privind veniturile nete lunare realizate
- Acte doveditoare:
- Salariul si alte drepturi salariale
- Pensii
- Alte drepturi de asigurari sociale
- Indemnizatii cu caracter permanent
- Burse
- Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din:
- vânzarea/utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile si imobile, altele decât locuinta minima si bunurile necesare nevoilor familiale
- Alte surse de venit obtinute din:
- Creante legale, conventii civile de întretinere aflate în executare, alte surse
- Adeverinta eliberata de Agentia Judeteana pentru ocuparea fortei de munca care sa ateste faptul ca persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati desfasurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta sunt luate în evidenta pentru încadrarea în munca, nu au refuzat nejustificat un loc de munca, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregatire profesionala.

 - AJUTOARE DE URGENTA

Reglementare: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare, H.G. nr. 1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, în situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege.

Documentatia necesara:
- Acte doveditoare privind componenta familiei (original si xerocopii)
- Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
- Certificat de nastere pentru personale în vârsta de pâna la 14 ani
- Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei din:
- Salariul si alte drepturi salariale
- Pensii
- Alte drepturi de asigurari sociale
- Indemnizatii cu caracter permanent
- Burse
- Act constatator al situatiei de necesita- AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE

Reglementare:Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare, H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, persoanelor din familiile beneficiare de ajutor socia

Documentatia necesara:
- Cerere
- Certificatul de deces (original si xerocopie) - AJUTORUL PENTRU ÎNCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, CARBUNI, SI COMBUSTIBILI PETROLIERI

Reglementare: O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protective sociala in perioada sezonuuli rece, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 70/2011.
II. SERVICII SOCIALE PRIMARE:

Reglementare: O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si completarile ulterioare
- Identificarea nevoii sociale individuale si familiale
- Informare drepturi si obligatii
- Consiliere sociala si juridica

În aplicarea prevederilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social asigura preluarea documentelor necesare acordarii dreptului de a beneficia de serviciile sociale prestate de Cantina Municipiului Sibiu.

Documentatia necesara:
(acte necesare pentru solicitant cât si pentru membrii familiei)
- Cerere intocmita de unul dintre membri familiei care are capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor civile
- Acte doveditoare privind componenta familiei (original si xerocopii)
- Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
- Certificat de nastere pentru personale în vârsta de pâna la 14 ani
- Declaratie tip privind veniturile nete lunare realizate
- Acte doveditoare:
- Salariul si alte drepturi salariale
- Pensii
- Alte drepturi de asigurari sociale
- Indemnizatii cu caracter permanent
- Burse
- Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din :
- Vânzarea/utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile si imobile, altele decât locuinta minima si bunurile necesare nevoilor familiale
- Alte surse de venit obtinute din:
- Alte creante legale, conventii civile de întretinere aflate în executare, alte surse
- Adeverinta eliberata de Agentia Judeteana pentru ocuparea fortei de munca care sa ateste faptul ca persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati desfasurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta sunt luate în evidenta pentru încadrarea în munca, nu au refuzat nejustificat un loc de munca, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregatire profesionala.

Relatii la tel.0269/208800 int.752

Previous Page
.
© 2002 - 2009Primaria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved