stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism

INFORMATII PUBLICE

link Declaratii de avere
link Formulare online
link Acte necesare
link Anunturi publice
link Dispozitiile primarului
link

Buget si Executie
bugetara

link Rapoarte
link Somatii
link Angajari
link Stirile primariei
link TAXE si IMPOZITE
 

ACTE NECESARE

Evidenta Persoanelor

Prin "actul cu care se face dovada adresei de domiciliu sau de resedinta" se intelege:

1. Contract de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;

2. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta - autentificat;

3. Contract de schimb de locuinte;

4. Contractul (conventia) de partaj voluntar, autentificat(a);

5. Contract de intretinere sau de renta viagera - legalizat;

6. Contract de inchiriere (locatiune) a locuintei:

-din fondul locativ de stat; in acest caz, solicitantul trebuie sa figureze fie la rubrica "Titularul contractului de Inchiriere", fie la rubrica "Persoane care locuiesc impreuna cu titularul contractului de inchiriere"

- proprietate a unei persoane juridice;

7. Certificat de mostenitor care se refera la un imobil cu destinatia de locuinta;

8. Autoritazatia de constructie a unui imobil tip locuinta, insotita de incheierea de intabulare sau procesul-verbal de receptie a locuintei; in cazul in care imobilul nu este finalizat, sunt probleme privind regimul proprietatii sunt decedati sau nu se afla in tara, solicitantul prezinta 2 fotografii 3x4 cm si completeaza imprimatul numit "Anexa 14" pe proprie raspundere, impreuna cu o alta persoana (vecin, ruda, etc) care poate confirma realitatea celor declarate;

9. Contractul de construire insotit de proces-verbal de predare-primire a locuintei sau de receptia preliminara;

10. Procura generala de administrare a unui imobil cu destinatia de locuinta in care se specifica, fara echivoc, acceptarea de catre proprietari a stabilirii domiciliului a administratorilor si actul de spatiu al proprietarului, in original si xerocopie;

11. Adeverinta-tip, eliberata de primariile din mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza in registrul agriciol cu casa de locuit si gospodarie; Daca solicitantul nu este titularul adeverintei, este necesara prezenta proprietarului sau se prezinta declaratie-tip data de acesta la postul comunal de politie;

12. Declaratia de primire in spatiu si declaratia de acceptare a continuarii domicilierii, data in fata notarului, la misiunea diplomatica a Romaniei din stainatate sau in fata politistului de ordine publica, atunci cand proprietarul nu poate sa se prezinte personal la ghiseu impreuna cu solicitantul. In oricare situatie, in afara declaratiilor , trebuie prezentat si actul de spatiu in original si xerocopie.

13. Extrasul de Carte Funciara de data recenta (sub 30 de zile) -  numai daca este inscrisa adresa administrativa a imobilului;

14. In toate cazurile in care, in acte, figureaza o persoana care are drept de uzufruct viager, este necesar acordul acelei persoane; in cazul in care persoana este decedata, se prezinta certificatul de deces.

In cazul in care sunt neconcordante intre adresa inscrisa in acte si adresa reala, este obligatoriu a se prezenta un "Certificat de nomenclatura stradala" de la Serviciul Sistematizare din cadrul Primariei Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr.2

 NOTA Nu sunt valabile contractele de comodat, nici cele de tip "promisiune de vanzare-cumparare" pentru imobile dobandite urmare aplicarii "Legii Caselor Nationalizate". Persoanele aflate in aceasta situatie sunt rugate sa solicite relatii de la lucratorul din ghiseu.

.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!