ARHIVA PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

12.09.2012

Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,
Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următoarele proiecte de hotărâri:

1. Proiectul de hotărâre privind infiintarea statiilor Tursib pe str. Andrei Saguna (langa Baia Neptun) si pe Bulevardul Victoriei (in fata primariei) si desfintarea statiilor de pe str. Banatului si Bulevardul Victoriei vis-a-vis de primarie

2. Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 210/2001 privind aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor, privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în Municipiul Sibiu

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de raportul de specialitate.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: