Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL Incheiat astazi, 25.01.2007 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese back

Sedinta incepe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat in scris in temeiul art.40 alin.3 si alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al primarului, a serviciilor, institutiilor publice si societatilor comerciale subordonate Consiliului Local participa: dl. primar Klaus Werner Iohannis, dl. viceprimar Eugen Mitea, dl. viceprimar Eugen Cioruga, dl. secretar Iordan Nicola, d-na Mihailescu Gabriela, d-na Bandescu Viorica, d-na Diana Pascalau, d-na Popescu Mariana, dl. Laschescu Dorin, dl. Fratila Nicolae, d-na Spatari Georgeta, d-ra Cristina Bica, d-na Hasu Mariana, dl. Nistor Dorin, dl. Nistor Adrian, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, dl. Constantin Marius, dl. Bucura Adrian, d-na Deleanu Mariana, d-na Pop Simona, dl. Cretu Ilie, dl.Birt Teodor, dl. Vladut Vladimir, dl. Paraian Tiberiu, d-na Roman Voichita, dl. Negrita Traian, d-na Minzat Ana, dl. Chirea Gheorghe, dl. Bebeselea Constantin, dl. Frantu Gheorghe, dl. Aldea Gheorghe, dl. Dragoman Ovidiu, dl. Chiriac Constantin, d-na Rotaru Cornelia, dl. Lazar Gheorghe, dl.Pop Dorel, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.

Dl. Primar: Sarut mainile, buna ziua. Bine ati venit la prima sedinta a Consiliului Local din acest an. Chiar daca este tarziu, cred ca nu ne-am vazut cu totii si va spun "La multi ani !" pentru acest an deosebit pentru noi sibienii.
In temeiul art.40 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu in sedinta ordinara.
Din numarul total de 23 de consilieri sunt prezenti 22 (lipseste d-na cons. Ionescu-Liehn). Intrucat consiliul este legal constituit, in conformitate cu art. 42 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, declar sedinta deschisa si il rog pe d-nul consilier Benjamin Josza sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Domnule presedinte, aveti cuvantul.

Dl. cons. Josza: Multumesc. Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor si domnilor invitati, va multumesc pentru increderea acordata si va urez “Bine ati venit !” la prima sedinta europeana a Consiliului Local Sibiu. As dori totodata sa va urez “La multi ani !”, 2007 va fi un an greu si pentru tara si pentru Sibiu - Capitala Culturala Europeana in anul 2007. Va doresc forta de munca, impliniri si nu in ultimul rand sanatate. Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
Dl. primar: 23 (consilieri prezenti- intre timp a venit d-na cons. Ionescu-Liehn).
Dl. cons. Josza: In conformitate cu dispozitiile art. 43 alin.5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, il rog pe dl. Secretar Iordan Nicola sa supuna la vot procesele - verbale ale sedintelor Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 18.12.2006 - sedinta extraordinara si 21.12.2006 - sedinta ordinara.
Dl. secretar Iordan Nicola: Va supun la vot procesul-verbal incheiat in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 18.12.2006. Cine este pentru ? Daca este cineva impotriva ? Abtineri ? Multumesc. In unanimitate procesul-verbal a fost aprobat. Si acum va supun atentiei procesul-verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare din data de 21.12.2006. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? In unanimitate a fost aprobat si acest document. V-as ruga, va reamintesc daca nu ati depus pana acum si va rog s-o faceti pana la finele lunii cele trei delaratii. Va multumesc.
Dl. cons. Josza: Multumesc, domnule secretar. Supun aprobarii dvs. proiectul ordinii de zi propus de d-nul Primar Klaus Werner Iohannis, precum si ordinea de zi suplimentara, acel punct il aveti in mapele d-voastra. Cine este pentru ordinea de zi cu ordinea de zi suplimentara ? Impotriva ? Abtineri ? In unanimitate.
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Dl. cons. Josza:Atunci trecem la proiecte pe rand.

1.Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetului local pe anul 2006 cu sume alocate din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Unanimitate.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.1/2007 privind validarea rectificarii bugetului local pe anul 2006 cu sume alocate din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, cu unanimitate de voturi

2.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 369/2006 privind constituirea comisiei pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
- initiatori consilieri municipali: Fritzmann Marianne, Sovaiala C-tin, Man Otilia, Sarghie Anca
Dl. cons. Josza: Doamna consilier, poftiti.
D-na cons. Fritzmann: Initiatorii acestui proiect retrag proiectul pe urmatoarele motive: in data de 19 ianuarie 2007 a fost publicata Legea nr.12/2007 cu privire la aprobarea O.U.G. nr.51/2006 privind aprobarea Programului national de sprijinire a constructiei de locuinte proprietate personala. Aceasta lege aduce modificari esentiale in ceea ce priveste criteriile si conditiile de acordare a sprijinului financiar. Modificarile contravin Normelor de aplicare a O.U.G nr.51/2006. Din aceasta cauza trebuie sa retagem proiectul in asteptarea normelor de aplicare.
Dl. cons. Josza: Multumesc, doamna Fritzmann. Daca nu sunt alte luari de pozitii as trece la proiectul nr.3.

3.Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului contributiei de intretinere a persoanelor varstnice la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Doamna Sirghie, va rog.
D-na cons. Sirghie: Eu sunt adesea la Caminul pentru persoane varstnice de pe str. G. Cosbuc, am rugat pe d-na directoare, ca toata lumea sa inteleaga exact despre ce este vorba, sa ne dea cateva lamuriri referitor la diferenta in situatiile in care cei asistati acolo nu dispun de cei 3.800.000 lei, atat se cifreaza acum contributia unora. Noi deja in comisie am aflat, dar cred ca e spre binele colegilor sa inteleaga cu totii ce aprobam.
Dl. cons. Josza: Daca sunteti de acord, putem sa o lasam pe doamna directoare sa ne explice. Deci, doamna directoare…..va rog.
Dl. secretar Iordan Nicola: Rotaru.
D-na dir. Rotaru Cornelia (Caminul pentru persoane varstnice): Temeiul legal al metodologiei de incasare a contributiei datorata de persoanele varstnice este reglementat de Legea nr.17/2000, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea nr.281/2006, respectiv unitatile, institutiile de asistenta sociala, respectiv Caminul pentru persoane varstnice au obligatia, anual, a calcularii cuantumului contributiei de intretinere datorata de varstnici. Acesta se aproba prin hotarare a consiliului local inaintea adoptarii bugetelor proprii. In anul acesta, venim cu propunerea de 380 lei, care asa cum am prezentat in raport inseamna cheltuielile de gospodarire, de hrana, intretinere, echipament, materiale sanitare si altele. Sunt exceptate de la luarea in calcul cheltuielile legate de plata salariilor, cele cu medicamentele, cat si cele de capital. Pentru persoanele varstnice care nu reusesc sa asigure din veniturile proprii, din pensii si orice alte venituri, cuantumul de 380 lei, legea prevede obligativitatea acestora de a plati 60%. In conditiile in care 60% din pensiile dansilor nu reprezinta costul mediu de intretinere, respectiv 380 lei, sunt chemati la plata apartinatorii in linie dreapta, fiii, fiicele sau alte categorii de apartinatori, potrivit legii, care, in baza unui angajament de plata autentificat notarial, vin la plata, respectiv la completarea contributiei in masura in care, stipuleaza Legea nr.281/2006, acestia realizeaza un venit pe membru de familie mai mare decat cuantumul venitului brut minim pe tara, in asa fel incat cei care nu au apartinatori, acestia achita 60% din contributie, dar nu mai mult de 380 lei cat se va stabili cuantumul contributiei medii lunare pe camin. Este o reglementare, spunem noi, care are in vedere aspectul social, respectiv asigurarea continuitatii ingrijirii in caminele pentru persoanele varstnice, in ciuda dinamicii fondului mediu lunar de intretinere, a tuturor persoanelor care odata au fost institutionalizate.
Dl. cons. Josza: Multumim frumos, doamna directoare. Mai sunt intrebari legate de acest subiect ?
Dl. cons. Stroie: Cit a reprezentat contributia anul trecut ?
D-na dir. Rotaru Cornelia (Caminul pentru persoane varstnice): Anul trecut a fost 305 lei.
D-na cons. Sirghie: In felul acesta ajungem la situatia europeana. In celelalte tari e deja reglementat sistemul.
Dl. cons. Josza: Va multumim frumos, doamna directoare. Propun sa trecem la vot. Cine este pentru acest proiect ? Cine este impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate. Multumesc frumos.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.2/2007 privind stabilirea cuantumului contributiei de intretinere a persoanelor varstnice la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu, cu unanimitate de voturi

4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare baraj lac nr. 2 din incinta Gradinii Zoologice”
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.3/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare baraj lac nr.2 din incinta Gradinii Zoologice, cu unanimitate de voturi

5.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Retea colectare ape uzate din incinta Gradinii Zoologice si WC public”
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Daca nu sunt luari de cuvant, cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.4/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Retea colectare ape uzate din incinta Gradinii Zoologice si WC public”, cu unanimitate de voturi

6.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare fantana arteziana plutitoare in lacul de agrement”din Gradina Zoologica
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.5/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare fantana arteziana plutitoare in lacul de agrement” din Gradina Zoologica, cu unanimitate de voturi

7.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.6/2007 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

8.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.7/2007 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi, cu unanimitate de voturi

9.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu asupra unui spatiu (magazie) din incinta Grupului Scolar Transport CF Sibiu, situat in Sibiu, str. I.S.Bach nr.1-3,
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Cine este impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.8/2007 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu asupra unui spatiu (magazie) din incinta Grupului Scolar Transport CF Sibiu, situat in Sibiu, str. I.S.Bach nr.1-3, cu unanimitate de voturi

10.Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL nr.348/2006
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate. Multumesc.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.9/2007 privind completarea anexei la HCL nr.348/2006, cu unanimitate de voturi

11.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii inchirierii imobilului cu destinatie de gradinita situat in Sibiu, str. Reconstructiei nr.21, ap.1
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.10/2007 privind aprobarea prelungirii inchirierii imobilului cu destinatie de gradinita situat in Sibiu, str. Reconstructiei nr.21 ap.1, cu unanimitate de voturi

12.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2007 la Contractul de concesiune nr.87/2002 incheiat cu SC Energie Termica SA Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.11/2007 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2007 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat cu SC Energie Termica SA Sibiu, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2007 la Contractul de concesiune nr.69/1999 incheiat cu SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.12/2007 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2007 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat cu SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu, cu unanimitate de voturi

14.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii “Sera FG 10” si “Inlocuire acoperis sera sticla cu acoperis multirrat” la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Cine este impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.13/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ,,Sera FG 10” si “Inlocuire acoperis sera sticla cu acoperis multirrat” la Serviciul Public Administrarea Parcuri si Zone Verzi, cu unanimitate de voturi

15.Proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Domnul Stroie.
Dl. cons. Stroie: Domnule presedinte, eu stiam ca pot fi scoase din evidenta fiscala persoanele care au datorii sub 100 de lei. Poate nu stiu eu bine sau poate s-a modificat legea, dar vad ca apar persoane cu peste 300, 500 de lei. Eu am vazut de asemenea ca scrie aici ca temeiul legal este art.172 din O.G. nr.92/2003. Daca cineva certifica ca este legal si conform acestei ordonante ...
Dl. cons. Josza: Avem specialisti in Primarie, d-na Bandescu poate puteti sa ne raspundeti.
D-na dir. econ. Bandescu Viorica: Da, este vorba de scoaterea din insolvabilitate ce-i sub 100.000. Aceia chiar sunt iertati de acea suta de mii pentru ca cheltuielile de recuperare sunt mai mari. Deci este vorba de insolvabilitate, acestia nu detin venituri, raman in continuare in urmarirea noastra. In momentul in care dobandesc veniturile ii repunem in executare silita. Deci, acesti bani nu se pierd. Multumesc.
Dl. cons. Josza: E raspunsul la intrebarea d-voastra ?
Dl. cons. Stroie: Da.
Dl. cons. Josza: Bine. Mai sunt alte luari de cuvant ? Atunci propun sa trecem la vot. Cine este pentru ? Cine este impotriva ? Cine se abtine ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.14/2007 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate, cu unanimitate de voturi

16.Proiect de hotarare privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialiate. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.15/2007 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 349/2006 privind aprobarea constituirii, componenta nominala si Regulamentul de functionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
A fost avizat favorabil cu unele completari si anume: documentatiile se depun pana in ultima joi a lunii precedente este una din completari si a doua: documentatia va cuprinde plansa de desfasurare cu cel putin 2 constructii stanga si dreapta (vizualizarea pe plansa a acestora), deci nu una cum a fost initial. Cine este pentru ? Cine este impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.16/2007 de modificare a HCL nr. 349/2006 privind aprobarea constituirii, componenta nominala si Regulamentul de functionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Sibiu a unui imobil – spatiu cu destinatia de cabinet medical, situat in Sibiu, str. Selarilor nr. 2 in vederea reglementarii situatiei juridice a acestuia si vanzarii imobilului identificat cu nr. top. 213/6 si nr. top. 214/6
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate. Multumesc.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.17/2007 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Sibiu a unui imobil – spatiu cu destinatia de cabinet medical, situat in Sibiu, str. Selarilor nr. 2 in vederea reglementarii situatiei juridice a acestuia si vanzarii imobilului identificat cu nr. top. 213/6 si nr. top. 214/6, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotarare privind acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2007, pentru 5 angajati ai Fundatiei “Crucea Alb-Galbena” din Romania, Filiala Sibiu si un angajat al Fundatiei “Un copil, o speranta” Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
A fost avizat favorabil de catre comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.18/2007 privind acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2007, pentru 5 angajati ai Fundatiei “Crucea Alb-Galbena” din Romania, Filiala Sibiu si un angajat al Fundatiei “Un copil, o speranta”, cu unanimitate de voturi

20.Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in baruri si restaurante
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
A fost avizat favorabil cu o mica completare si anume: la anexa 1, art.5 se va completa astfel: “taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei”. Deci, o completare minora. Cine este pentru ? Cine este impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.19/2007 privind aprobarea procedurii pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in baruri si restaurante, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.20/2007 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu, cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.400/2006 privind aprobarea agendei cultural-sportive pe anul 2007
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia a avizat favorabil cu unele mici modificari si anume: la pct.22, la agenda culturala se anuleaza pozitia 26 din anexa intrucat se regaseste si la pozitia 57, anexa urmand a fi renumerotata, si la agenda sportiva se adauga pozitia nr.54 – “Participarea echipei de baschet C.S.U Sibiu in Campionatul National de Baschet - retur – editia 2006-2007”; organizator Fundatia Pro Baschet C.S.U Sibiu, perioada de desfasurare 1 ianuarie 2007-28 februarie 2007.
Acestea sunt modificarile aduse. Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.21/2007 pentru modificarea si completarea HCL nr. 400/2006 privind aprobarea agendei cultural – sportive pe anul 2007, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Constructie birouri sediu” la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiect avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: Unanimitate. Multumesc.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.22/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Constructie birouri sediu” la Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu, a listei de investitii si a bugetelor si listelor de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local pentru anul 2007
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Avizat favorabil de comisia de specialitate. Doreste cineva sa spuna cateva cuvinte despre buget ?
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Daca-mi permiteti vreau sa spun pe scurt ceva. Va propun bugetul pentru anul 2007 in suma de 329 milioane RON. Este un buget substantial mai mare decat bugetul anului 2006 care s-a dovedit a fi fost de 282 de milioane RON. La partea de venituri, aveti o defalcare pe toate veniturile mai importante unde as comenta doar o pozitie care as fi vrut s-o comentez altfel, dar nu se poate. Este vorba la poz.31 la venituri – sume defalcate din T.V.A. Este vorba de banii care ii primim de la Ministerul Finantelor dupa ce se colecteaza T.V.A-ul. Este o suma care se poate vedea foarte usor ca este considerabil mai mica decat cea de anul trecut unde iarasi trebuie sa remarcam ca anul trecut am primit sume suplimentare pentru pregatirea lui 2007 si de aceasta data suma este destul de mica datorita unei noi formule care se aplica pentru calculul cotei defalcate din T.V.A , formula care dezavantajeaza pe cei harnici si care fac venituri, deci cu cat castigi mai bine, cu atat mai putin primesti de la stat. Este un principiu pe care putem sa-l comentam, dar nu putem sa-l schimbam, am vrut sa cunoasteti acest amanunt. Sper sa gasim intelegere la Guvern pentru evenimentele din Capitala Culturala Europeana si sa primim un sprijin suplimentar pentru a compensa acest venit foarte mic din T.V.A. La capitolul cheltuieli, am incercat sa construim un buget echilibrat, cu o componenta foarte pronuntata de investitii asa cum am avut-o si in anii trecuti, si de data aceasta, o componenta foarte importanta la capitolul “Cultura, religie, alte activitati sportive si de tineret” unde, probabil ati observat, va propun in total o suma de 55 milioane RON, suma foarte mare avand in vedere ca in anii precedenti banii pentru acest capitol au fost mult mai putini. Trebuie sa finantam agenda cultural-sportiva care contine un numar foarte mare de evenimente de foarte buna calitate, ele de fapt sunt esenta Capitalei Culturale Europene. Din lista foarte lunga de investitii as da doar cateva exemple. Avem in premiera pe lista de investitii cartierele de blocuri din Sibiu unde intentionam sa refacem aleile, sa refacem, respectiv sa amenajam parcarile si locurile de joaca pentru copii. Asta in prima etapa. In a doua etapa, vom reabilita si spatiile verzi din zonele de blocuri. Avem tot in lista de investitii un numar de aproximativ 90 de strazi din municipiul Sibiu, dintre care majoritatea sunt strazi din cartierele de locuit si cartierele de blocuri, unele sunt bulevarde principale, si cred ca vom reusi sa facem un pas foarte important inspre un Sibiu modern. In cursul anilor care au trecut, lumea s-a bucurat de multiplele investitii pe care le-am facut cu banii sibienilor, s-au bucurat de investitiile facute pentru Capitala Culturala si cred ca de aceasta data exista motive intemeiate de bucurie ca modernizarea ajunge si pe strada lor, daca locuiesc intr-un cartier de blocuri sau in cartiere care nu sunt foarte centrale. Am considerat ca in acest an este cazul sa punem un accent mai deosebit pe aceste cartiere. In rest, sunt obiective in continuare, foarte multe lucruri interesante si as mai mentiona un obiectiv pe care vi-l propun, care nu este obligatoriu pentru un oras, dar cred ca este obligatoriu pentru un oras european, este vorba de amenajarea unui nou strand municipal. Daca aveti intrebari, va stau la dispozitie. Multumesc.
Dl. cons. Josza: Sunt intrebari legate de acest punct ? Domnul Stroie.
Dl. cons. Stroie: Fiindca ati amintit de strand, unde v-ati gandit sa amplasati noul strand ?
Dl. primar: Exista o locatie foarte buna pe care am primit-o in anul trecut, este fostul depozit de munitii din padurea Dumbrava, catre Rasinari. Cum mergeti spre Rasinari, inainte sa se termine padurea Dumbrava, pe partea dreapta, este o poiana foarte mare acolo care cred ca se potriveste bine.
D-na cons. Sirghie: Si cu actualul strand ce se face ?
Dl. primar: Actualul strand este intr-o situatie deplorabila, terenul este cerut la retrocedare de catre fostul proprietar si, dupa parerea mea, nu are nici o sansa sa fie revigorat ca si strand municipal.
Dl. cons. Josza: Domnul Niedermaier ?
Dl. cons. Niedermaier: In legatura cu strandul, o intrebare. Se va prelungi linia de troleibuz, se va introduce o linie de autobuz, cum se va face legatura cu strandul ?
Dl. primar: Transportul pana la strandul municipal va fi asigurat de Tursib atat cu linie de autobuz prelungita, cat si cu linia de tramvai. Poate va amintiti unii dintre d-voastra ca Gradina Zoologica a fost amplasata acolo pentru ca sibienii sa aiba un motiv sa foloseasca tramvaiul, dar atunci a fost nou. Acum este tramvaiul si noi amplasam strandul municipal, dar vom avea grija cu Tursib-ul sa existe mijloace de transport public suficiente.
Dl. cons. Josza: Doamna consilier ?
D-na cons. Sava: Sunt foarte bine venite precizarile facute de domnul primar. Sunt perfect de acord cu ceea ce dansul ne-a prezentat. Este minunat ca municipalitatea se orienteaza spre cartiere. Asteptam de mult acest moment ca sa fie amenajate si cartierele unde locuieste majoritatea populatiei sibiene, a contribuabililor. Eu m-as opri putin asupra domeniului invatamant. Dintr-o prima privire, se poate observa ca propunerile pentru 2007, la capitolul de cheltuieli materiale, ca suma este mai mica decat suma realizata in 2006. Eu as intreba, fata de fundamentarea pe care fiecare scoala a prezentat-o, de proiectul fundamentat din partea fiecarei scoli, ce procent este, din ceea ce au solicitat scolile, aceasta suma ? De ce ? Este bine de stiut ca unitatile de invatamant, ca si universitatile, incepand de anul acesta, vor intra intr-o etapa de autorizare si acreditare. Nu vor mai putea functiona pe baza Legii nr.27 fara sa treaca printr-o evaluare care presupune in primul rand si o baza materiala la anumite standarde. Nu vor fi vinovati managerii, directorii scolilor care nu vor obtine punctaj pe acest capitol daca nu au si resursa materiala necesara sa intruneasca minimul de conditii. La cheltuieli de capital iarasi, daca observati, suma este mai mica decat a fost anii anteriori, probabil faptul ca majoritatea scolilor din Sibiu au centrale proprii, nu se mai impun asemenea investitii de capital si probabil faptul ca pe proiecte pe care scolile le-au prezentat ministerului, reabilitarile unitatilor, investitiile deja sunt realizate direct de catre minister. Spun probabil si intreb daca am dreptate sau nu ? Multumesc.
Dl. primar: Multumesc. La partea de cheltuieli de capital, asa este. Noi am alocat inca din anul 2000 sume foarte mari in comparatie cu alte municipalitati pentru scoli, tocmai pentru a pune la punct scolile. Intre timp, toata lumea are centrala proprie, s-au refacut sarpantele, in multe situatii s-au imbunatatit coeficientii termici in sensul ca s-au inlocuit geamurile vechi prin care tragea curentul si intre timp chiar suntem in situatia in care putem sa spunem ca marea majoritate a cladirilor folosite de unitati scolare sunt intr-o stare chiar foarte buna si nu se impune un ritm mai accelerat de investitii. Pe de alta parte, este adevarat ca Ministerul Educatiei a alocat fonduri mari pentru lucrari de reabilitari, modernizari, deci tot la cheltuieli de capital. Pot chiar sa spun ca s-au alocat fonduri ireal de mari extrem de tarziu in asa fel incat nici n-au putut fi folosite aceste fonduri cu folos. Au fost cheltuiti banii cu succes, dar daca aceste fonduri ne-ar fi fost puse la dispozitie la inceputul anului si nu la sfarsitul anului, cu certitudine am fi facut lucruri mai bune. Dar bine este si asa. In ansamblu, tendinta ministerului de a investi direct in scoli este o tendinta care nu mi se pare buna, eu as prefera varianta sa primim cote defalcate de T.V.A la consiliile locale si sa faca consiliile locale aceste investitii, oricum este mai degraba o procedura pe care o gasesc discutabila. In esenta, este foarte bine ca statul investeste in scoli. Iar la capitolul de cheltuieli curente, detaliile de cate procente o sa vi le spuna d-na Simona Pop, insa,dupa cum stiti de acasa, cand lumea isi schimba centrala cu una mai performanta, isi pune termopane, scopul final este de a face casa mai confortabila si functionabila cu cheltuieli curente mai mici. Este exact lucrul pe care l-am facut si noi si ne asteptam ca aceste cheltuieli curente, cheltuielile materiale sa scada in scoli. Bineinteles, sarcina este a directorilor sa se ingrijeasca ca acest lucru sa se si intample. Iar in continuare o rog pe d-na Simona Pop sa detalieze putin.
D-na dir. Simona Pop (Serv. public administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat): Deci, pentru cheltuielile materiale, ceea ce domnul primar v-a anuntat inainte este perfect adevarat. Avand in vedere ca majoritatea scolilor, spun majoritatea excluzand unitatile de invatamant care aveau sistemul de asigurare a caldurii pe sobe de teracota, aceste scoli nu le-am inclus inca pana acuma in schimbarea sistemului de incalzire, dar toate celelalte care au avut sistemul de incalzire asigurat de centralele de cartier au beneficiat de schimbarea acestora si au centrale proprii. Acest aspect duce bineinteles la partea economica a sumei necesare asigurarii acestui nivel. Noi am calculat aceasta alocatie pentru capitolul acesta in functie de consumurile facute de unitatile de invatamant pe anul trecut si nu atat in functie de cat au solicitat scolile. De ce ? Foarte simplu. Si va pot demonstra pe motivul ca unitatile de invatamant merg pe principiul: “cere si din cat ceri poate ceva ti se va da”. Daca as fi tinut cont de tot ceea ce ne-a solicitat fiecare unitate de invatamant, as fi iesit in fata sa declar cat sunt eu de iresponsabila in a solicita consiliului local in jur de 50% din bugetul local numai pentru unitatile de invatamant. Acesta este criteriul pe care noi l-am avut in calcul, deci clar de tot facturile incasate pe unitatile de invatamant pe perioada anului scolar 2006. Un alt motiv pentru care suma este mai mica este, si dupa cum v-am spus si va pot dovedi, si faptul ca sunt unitati de invatamant care au ramas cu sume in plus alocate pentru acest capitol. Daca mai sunt intrebari, va stau la dispozitie.
Dl. cons. Josza: Multumim, doamna director.
Dl. cons. Klein: Doar 2 remarci. S-a spus deja, este cel mai mare buget care l-am hotarat vreodata, eu am socotit ca sa fie mai plauzibil, este ceva peste 80 milioane de euro, este o suma foarte mare care ne sta la dispozitie si eu cred ca trebuie sa ne bucuram, dar din aceasta suma si asta este remarca mea, pentru personal se consuma sub 20. Primarul de la Marburg ne-a spus ca ei consuma 60% din bugetul lor pentru personal. Eu cred ca suntem la o situatie foarte-foarte buna. A doua remarca este ca am fost foarte mult criticat ca ne-am gandit mai ales la Centrul Istoric si mai putin la cartierele din jur. Iata ca a venit timpul sa vina si randul lor.
Dl. cons. Josza: Multumesc, domnule consilier. Daca mai sunt alte luari de cuvant legate de buget ? Daca nu, va rog sa va exprimati parerea in legatura cu acest proiect. Il supun la vot. Cine este pentru proiectul nr.24? Cine este impotriva ? Se abtine cineva?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: Deci in unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.23/2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu, a listei de investitii si a bugetelor si listelor de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local pentru anul 2007, cu unanimitate de voturi

25.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea statului de functii si organigramei Teatrului National “Radu Stanca” Sibiu pentru anul 2007
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
A fost avizat favorabil de catre comisia de specialitate. Domnul Stroie, va rog.
Dl. cons. Stroie: Proiectul prevede ca se infiinteaza patru posturi si se desfiinteaza un post. Eu cred ca noi am cam exagerat cu pomparile acestea de bani in Teatrul “Radu Stanca”. Eu nu vreau sa intelegeti ca am ceva cu cultura pentru ca eu lucrez intr-o institutie de cultura, dar cred ca am exagerat. Acesti oameni cred ca isi bat joc pur si simplu de noi. Atatia bani, miliarde si miliarde, acum mai infiintam niste posturi care iarasi presupun atatea cheltuieli. Sigur ca este Capitala Culturala, dar sa se mai zbata si dansii sa mai aduca si dansii bani, nu sa tot pompam noi din banii contribuabililor. Este ultimul proiect pe care il mai votez pentru cresterea bugetului la Teatrul National “Radu Stanca”.
Dl. primar: Este domnul director Chiriac.
Dl. dir. Chiriac Constantin (Teatrul National “Radu Stanca” Sibiu): Imi ingaduiti sa raspund ?
Dl. cons. Josza: Da, va rog.
Dl. dir. Chiriac Constantin: Am fost si in fata comisiei de specialitate. Imi pare rau ca nu am reusit sa facem o prezentare a activitatii Teatrului National “Radu Stanca”. In aceasta clipa, Teatrul National “Radu Stanca” este cel mai important teatru din Romania. Am facut o prezentare si in fata comisiei de specialitate. Teatrul National “Radu Stanca” a avut anul trecut 23 de mari turnee internationale, cat toate teatrele din Bucuresti la un loc, nefolosind nici un leu din bugetul contribuabililor, a mers numai pe fonduri atrase si pe tot ceea ce inseamna calitatea muncii noastre. Iar daca vreti comparatii, sa stiti ca este un lucru jignitor ceea ce a spus domnul consilier pentru ca Teatrul National “Radu Stanca” in clipa aceasta cu posturile solicitate este cu 29 de posturi mai putin decat Teatrul National din Craiova care are o singura sectie si cu 47 de posturi mai putin decat Teatrul National din Targu Mures care are doua sectii cum este Teatrul National din Sibiu. Eu sper din toata inima ca sibienii au inteles ca Teatrul National este un motiv de mandrie pentru tot ceea ce facem noi acolo. Ma iertati pentru aceasta interventie.
Dl. cons. Josza: Multumim, domnule director. Daca mai sunt si alte remarci ? Daca nu sunt, permiteti-mi si mie remarca: cred ca Teatrul “Radu Stanca” este un teatru de care putem fi mandri toti sibienii si, ca atare, as propune sa trecem la vot.
Dl. cons. Stroie: Domnule, eu nu vreau sa fiu inteles gresit. N-am spus ca nu sunt mandru de Teatrul “Radu Stanca”. Am spus ca se pompeaza bani in nestire acolo. Degeaba, raspunsul d-voastra nu este concludent, domnu’ … D-voastra mereu veniti. Poate nu exista sedinta de consiliu local in care sa nu …. privind rectificarea bugetului la Teatrul “Radu Stanca” s.a.m.d. Exista teatre in toata tara. N-am nimic impotriva, suntem Sibiu - Capitala Culturala Europeana, dar nici chiar sa ne batem joc de banii nostri. Nu mai trebuie sa raspundeti, multumesc.
Dl. cons. Josza: Domnule consilier, va rugam sa nu ajungem la o polemica stearpa care, pur si simplu, nu are rost. Daca avem ceva ce putem avea pe hartie este OK, dar numai asa sa ducem o discutie de dragul discutiei, nu cred ca are sens. Cine este pentru acest proiect ? Cine este impotriva ? Se abtine cineva?
Dl. secretar Iordan Nicola: 23 pentru. Unanimitate.
Dl. cons. Josza: Deci, unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.24/2007 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei la Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu pentru anul 2007, cu unanimitate de voturi

Dl. cons. Josza: Trecem la punctul de informari si rapoarte. O sa le citesc scurt, dupa fiecare raport o sa trag o privire in jur sa vad daca sunt interpelari la acest raport. Nu trebuie sa le votam, rapoartele sunt la d-voastra ca le-ati luat la cunostinta.

26.Informare privind activitatea Serviciului Public de Politie Comunitara pentru perioada 01.01.2006 - 31.12.2006
Sunt remarci la acest raport ?

27.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II 2006
Daca sunt luari de pozitie ?

28.Raport privind accesul cetatenilor la informatiile de interes public pe anul 2006

29.Raport privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2006
Este ceva de obiectat ?

30.Informare privind situatia litigiilor avand ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate in baza legii nr. 18/1991
31.Infomare privind compatibilitatea electromagnetica a echipamentelor de radiofrecventa
Daca sunt intrebari la acest punct ? Deci, cu aceasta am luat la cunostinta rapoartele si trecem la ordinea de zi suplimentara care are un singur punct:

1. Proiect de hotarare pentru exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu cu privire la trecerea imobilului situat in Sibiu, str. Baii nr.10 din domeniul public al Judetului Sibiu si administrarea Consiliului Judetean, in domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Cine este pentru acest proiect ? Impotriva ? Se abtine cineva?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Dl. cons. Josza: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.25/2007 pentru exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu cu privire la trecerea imobilului situat in Sibiu, str. Baii nr.10 din domeniul public al Judetului Sibiu si administrarea Consiliului Judetean, in domeniul public al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local, cu unanimitate de voturi

Si ca ultim punct pe ordinea de zi sunt: Intrebari. Interpelari. Daca sunt la acest capitol luari de pozitie ? Domnul Stroie, va rog.
Dl. cons. Stroie: Va rog sa-mi permiteti sa va prezint o cerere adresata de cetatenii unui cartier din Sibiu in urma careia daca puteti sa-mi dati un raspuns ar fi foarte bine. E scurt: “Noi locuitorii municipiului Sibiu, din zona cartierului Hipodrom, de pe str. Rahova, din cadrul blocurilor 41, 39, 37, 35, 31, 29, 27, va rugam politicos sa ne ajutati in desfacerea asfaltului ce acopera trotuarul din stanga str. Rahovei in directia de mers catre Vasile Milea, B-dul Mihai Viteazu. Solicitarea noastra are ca fundamentare urmatoarele precizari:
1.reparatia trotuarului in zona amintita mai sus nu s-a facut din anul 1977;
2.in urma lucrarilor de inlocuire a conductelor de apa rece din aceasta zona de catre SC Apa-Canal SA suprafata trotuarului a fost degradata in mod semnificativ. Fata de aceasta, noi va rugam sa dati curs favorabil solicitarii noastre.”
Domnul primar a facut referire vis-a-vis de buget ca se va interveni si in cartiere. Deci, cetatenii vor sa stie, daca cineva poate sa-mi dea un raspuns, aproximativ cam in ce perioada se vor apuca de repararea trotuarului. Si mai am inca o problema. Astazi, am trecut pe str. Aleea Pasajul Scarilor. Eu n-am vazut nici o scara acolo. Eu stiu ca in zona istorica, daca locuitorii vor sa-si puna termopane, n-au voie conform legii. Cum si-a permis constructorul sa strice scarile si sa puna asfalt acolo, ori aceasta strada nu-si mai are suport, iar Pasajul Scarilor nu mai e scara acolo, deci nu mai este nici o scara, e piatra cubica. Poate imi dati un raspuns.
Dl. primar: Da, o sa va spun eu ca este unul din locurile mele preferate din oras. Sunteti in perfecta eroare. Se numeste Pasajul Scarilor, nu Scarile Pasajului.
Dl. cons. Stroie: Pasajul Scarilor, ma iertati.
Dl. primar: Asa a aratat timp de cateva sute de ani exact cum arata acuma. In anii ’50, un arhitect, de o calificare ma rog cum a avut-o, s-a gandit ca nu este buna acea panta, care e mica si a fost masurata, este accesibila dupa normele europene. Nu-i buna si a transformat-o in niste scari absolut aiurea., care au fost total gresit amplasate acolo. Noi in cadrul actiunilor de reabilitare a Centrului Istoric vrem sa dam aspectul cum se crede ca a fost cel original, dar o functionalitate moderna. Am avut o serie de discutii cu arhitectul care s-a ocupat de aceasta lucrare si care bineinteles ca a obtinut avizul de la Comisia de Monumente si s-a hotarat revenirea acelei mici strazi la forma intiala. Acolo, initial a fost un pasaj fara scari. Scarile s-au amplasat ulterior cand pasajul propriu-zis la iesirea spre actuala Scoala de muzica a devenit foarte ingust si foarte multi sibieni au vrut sa foloseasca pasajul pe ultima parte in sus si atunci s-au facut acele cateva scari cum de altfel si denumirea Pasajul Scarilor este o inventie destul de recenta. Am lasat-o asa fiindca lumea s-a obisnuit, el se numeste “Pasajul Penflinger” dupa numele primarului din sec. XVI care a dispus construirea acelui pasaj de acolo, care a avut atunci cam forma care o are si acuma. Multumesc.
Dl. cons. Josza: Mai sunt alte interpelari ? Doamna consilier, va rog.
D-na cons. Sirghie: Stimati colegi, dintr-o motivatie foarte obiectiva a trebuit sa lipsesc la inceputul anului, chiar regretam si spuneam domnului primar lucrul acesta, insa sa stiti ca in S.U.A unde m-am aflat, am fost invitata la Universitatea Harvard. Acolo am vorbit despre Eminescu, despre una din temele mele de cercetare si in felul acesta, la Harvard, a aparut numele Sibiului, Universitatea Lucian Blaga, pe toate afisele care au fost pe universitati. M-am gandit la d-voastra si pentru ca am primit o diploma de participare, cu drag v-am facut cate o copie ca sa intelegeti ca m-am gandit la Sibiu, realmente m-am gandit la Eminescu si satisfactia tuturor participantilor a fost aceeasi. In sfarsit, la Harvard, s-a auzit de Mihai Eminescu si de Romania. Atat am vrut sa va spun si o sa va ofer o copie cu drag.
Dl. cons. Josza: Multumim frumos, doamna consilier. Daca nu mai sunt alte interpelari as dori sa faceti propunerea pentru presedintele de sedinta. Doamna Fritzmann.
D-na cons. Fritzmann: Pentru luna februarie, propun ca doamna consilier Marga Grau sa conduca lucrarile sedintei Consiliului Local.
Dl. cons. Josza: Mai sunt alte propuneri in afara de doamna Marga Grau ? Atunci propun sa trecem la vot. Cine este pentru doamna Grau ? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: In unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.26/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2007, cu unanimitate de voturi

Dl. cons. Josza: Va multumesc pentru participarea la aceasta sedinta si va doresc o dupa-masa placuta. La revedere.

Sedinta se incheie la ora 14,55.


Presedinte, Secretar,
Josza Benjamin Iordan Nicola

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: