Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 23.02.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 22, şedinţa fiind legal constituită. 

Absent de la ședință: domnul consilier Ghiorghe Tălău.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 30/2017 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 31/2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 32/2017 pentru acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 33/2017 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea unei acțiuni în instanță în vederea recuperării sumei cu titlu de folos nerealizat pentru spațiul în suprafață de 34 mp situat în Sibiu, str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 34/2017 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 22 Sibiu pentru Creșa nr. 4 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Calea Poplăcii, nr. 11, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 35/2017 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 36/2017 privind înfiinţarea "Serviciului public de management si monitorizare servicii de salubrizare" în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 37/2017 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 38/2017 privind atribuirea denumirii străzilor: Nicolae Branga și Dimitrie Cunțan, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 39/2017 pentru aprobarea "Strategiei privind Adaptarea la Schimbările Climatice în Municipiul Sibiu", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 40/2017 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 41/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 437 mp, situat în Sibiu, zona străzii Europa Unită - str. Barcelona cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 42/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 82 mp, situate în Sibiu, str. Viilor FN, cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 43/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 743 mp, situate în Sibiu, str. Frunzei, cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 44/2017 privind repartizarea a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință d-nei deputat Raluca Turcan și d-lui senator Mircea Cazan, ambele cu destinația: birou parlamentar, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 45/2017 privind închirierea, fără licitație publică, în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. N. Bălcesu nr. 39, cu destinația de sediu organizație municipală, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 46/2017 privind închirierea fără licitație publică în favoarea Uniunii Salvați România a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 14, cu destinația: sediul organizației municipale, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 47/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 48/2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a subapartamentului XIV/II cu teren aferent, situat în Sibiu, str. Argintarilor nr. 4, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 49/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Uniunii Arhiecților din România, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 50/2017 privind transmiterea în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu a spațiului proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. N. Teclu nr. 41, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 51/2017 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele aflate în administrarea Spitalului de Pediatrie, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 52/2017 privind majorarea impozitului pe terenurile neingrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 53/2017 privind declanșarea procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă la SC Urbana SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 54/2017 privind înființarea funcției contractuale de administrator public, aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator public, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 55/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionareal aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 56/2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 57/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 58/2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 59/2017 privind preluarea "Căminului pentru persoane vârstnice" și a "Cantinei Municipiului Sibiu" în structura Serviciului Public de Asistență Socială, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 60/2017 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 61/2017 privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 62/2017 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de asistență pentru proiect, încheiat la data de 30.11.2011 între Municipiul Sibiu, SC Apă-Canal SA Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în legătură cu proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Sibiu și Brașov", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 63/2017 privind externalizarea activităţii de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului şi a unui număr de 26 de ambarcaţiuni (13 bărci, cu vâslele aferente şi 13 hidrobiciclete), cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 64/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu a bunurilor proprietatea Municipiului Sibiu necesare activității de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 65/2017 privind aprobarea transmiterii în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului - Cămin nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 66/2017 privind aprobarea suportului alimentar sub formă de pachet alimentar pentru elevii Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 67/2017 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 68/2017 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 69/2017 privind corectarea art. 1 pct. 2.b) din H.C.L. nr. 10/27.01.2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 70/2017 referitor la încheierea unui contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI Salubris Alba și ADI ECO Sibiu, cu 16 voturi pentru și 5 abțineri (d-na consilier Mariana Gabriela Brunchea, dl. consilier Tiberiu-Cornel Drăgan, dl. consilier Răzvan Codruț Pop, dl. consilier Virgil Popa, dl. consilier Nicolae Ovidiu Spătari).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 71/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2017, cu 21 pentru şi 1 abţinere (d-na consilier Gârleanu Maria).


Şedinţa se încheie la ora 15:00.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.             
                  Preşedinte de ședință,                                                                              Secretar,
              Mariana Gabriela Brunchea                                                                      Dorin Ilie NistorMinuta sedintei ordinare din data de 23.02.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: