Primaria SibiuMINUTA ședinței extraordinare din data de 30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Ședința se desfășoară pe platformă de videoconferință și din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi on-line 21 de consilieri, şedinţa fiind legal constituită.

(Absenți: dl. consilier Liviu Cotârl și dl. consilier Zeno Karl Pinter).

În cadrul şedinţei a fost adoptată următoarea hotărâre:

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 128/2020, privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi (21 voturi pentru).

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.


Şedinţa se încheie la ora 13:20.                  Preşedinte de ședință,                                                                       Secretar General,
                  Paul-Constantin Mezei                                                                         Dorin Ilie NistorMinuta ședinței extraordinare din data de 30.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE: