Primaria SibiuMINUTA şedinţei ordinare din data de 28.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă on-line 23, şedinţa fiind legal constituită.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 156/2020 privind prelungirea acordării de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada stării de alertă cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 157/2020 privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 158/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 159/2020 privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al  Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 160/2020 pentru completarea HCL nr. 342/2005 și a HCL nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 161/2020 privind instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 162/2020 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 163/2020 privind aprobarea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 164/2020 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 165/2020 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 166/2020 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului  nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 167/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Iluminat Public Eco-Eficient - zona Industrială Vest ( str. Salzburg, str. Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen, str. Florian Rieger)", cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 168/2020 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 169/2020 privind modificarea statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 170/2020 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A., cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 171/2020 privind diminuarea suprafeței imobilului - teren aferent Grupului Școlar A. Iancu, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu, aparținând domeniului public al acestuia, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, ca urmare a restituirii în natură a unui teren, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 172/2020 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a imobilului - teren în suprafață de 223,66 mp, situat în Sibiu, str. Hochmeister nr.11, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 173/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu  a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 174/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 175/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 29 mp situat în Sibiu, str. Săcel, nr. 100, cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 176/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp situat în Sibiu, B-dul G-ral V. Milea, nr. 29, cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 177/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 79 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 94 cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 178/2020 privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabilă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A., cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 179/2020 privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 97/2019 privind calcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin "Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu, cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Colceriu Elena-Manuela, Cotârlă Liviu, Mitrea Vasile-Tiberiu, Moșin Daniel, Simtion Claudia- Mery, Stroie Ioan).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 180/2020 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - "Construire Casă  unifamilială S+P+E și branșamente utilități" în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 11, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 181/2020 privind modificarea art. 4 din cuprinsul Hotărârii nr. 481/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea documentatiei de urbanism PUZ: "Construire case de vacantă", în Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN, modificată prin H.C.L nr. 72/2019, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 182/2020 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii  nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuinte cu regim redus de înăltime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.183/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", aprobați prin HCL nr. 381/2017, modificată și completată prin HCL nr. 36/2018, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 184/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu", aprobați prin H.C.L. nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 185/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 186/2020 privind aprobarea contului anual de executie, a bilantului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 187/2020 privind modificarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2020, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 188/2020 privind completarea Programului minimal pe anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.04.2020, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 189/2020 privind modificarea Programului minimal al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu pe anul 2020, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 190/2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 191/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL nr. 155/2020, Anexa 2, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 192/2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție pentru evaluarea proiectelor aferente Agendei Culturale, Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret, conform HCL nr. 149 și 155/2020, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 193/2020 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR" aferentă Măsurii 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR" Submăsura 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU" PNDR 2014 - 2020, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 194/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2020, cu 22 voturi pentru şi o abţinere (dl. Robert-Nicolae Fotache).

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.


Şedinţa se încheie la ora 14:30.                  Preşedinte de ședință,                                                                       Secretar General,
                Ciprian-Gheorghe Fulea                                                                        Dorin Ilie NistorMinuta ședinței ordinare din data de 28.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE: