Print Friendly and PDF

MINUTA sedintei ordinare din 28.08.2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numarul total de 25 de consilieri sunt prezenti 23. Lipsesc: dna cons.Aurelia Tesu si dl.cons.Gheorghe Barbu.

S-a adoptat Hotarârea nr.242/2003 privind rectificarea bugetului local cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.243/2003 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr. 333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.244/2003 privind aprobarea modificarii proiectului pilot pentru executia obiectivului de investitie " Sala de sport - Liceul de arta + Colegiul National Brukenthal, str. Al. Odobescu nr.2 "cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.245/2003 privind aprobarea Studiu de fezabilitate, în vederea proiectarii fazei PT + DDE, la obiectivului de investitie "Sala de sport - Liceul de arta + Colegiul National Brukenthal "cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.246/2003 privind aprobarea negocierii cu o singura sursa pentru viabilizarea terenului aferent obiectivului de investitie "Sala de sport - Liceul de Arta " cu 19 voturi pentru si 4 abtineri (dl.cons.Ion Ariton, dna cons.Livia Sava, dl.cons.Constantin Trihenea, dl.cons.Dan Nanu)

S-a adoptat Hotarârea nr.247/2003 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2003 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local repartizate pentru Serviciul public de Administrare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat Sibiu cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.248/2003 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor la impozitul pentru terenul agricol situat în intravilanul Municipiului Sibiu cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.249/2003 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.250/2003 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna septembrie 2003, pe baza de abonamente finantate din bugetul local cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.251/2003 privind limitarea termenului de ridicare a ordinelor de repartizare pentru locuintele apartinând fondului locativ de stat si încheierea contractelor de închiriere cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.252/2003 privind aprobarea asocierii si a proiectului de contract de asociere în participatiune pentru constituirea si functionarea Parcului Tehnologic Informational Sibiu cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.253/2003 privind aprobarea documentatiei PUD - Spatiu comercial si imobil locuinte S+P+2+M Str. 9 Mai Sibiu cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.254/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD 4179/2/3/2003 Benzinarie S.C. SIB PECO S.R.L. Sibiu cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.255/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Extindere scari acces si amenajari interioare str. Gen. Magheru Bl. 51 ap. 2 Sibiu _ S.C. SAR TRANSILVANIA S.A cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.256/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD Locuinta S+P+M, Str. Sacel F.N. cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.257/2003 privind completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Administrare parcuri si zone verzi cu 18 voturi pentru si 5 împotriva (dl.cons.Ion Ariton, dna cons.Livia Sava, dl.cons.Dan Nanu, dl.cons.Constantin Trihenea si dl.cons.Ilie Mitea)

S-a adoptat Hotarârea nr. 258/2003 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public Complex Baia Neptun cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.259/2003 privind atribuirea de noi denumiri de strazi si renumerotarea altora cu 12 voturi pentru si 11 împotriva (dl.cons.Ioan Stroie, dl.cons.Constantin Rascarache, dl.cons.Constantin Oprean , dl.cons.Gheorghe Popa, dl.cons. Cosmin Ionescu, dl.cons.Dumitru Olariu, dl.cons.Constantin Lotrean, dna cons.Maria Vecerdea, dl.cons.Mihai Vatau, dl.cons. Marius Ianu, dl.cons.Nicolae Rada)

S-a adoptat Hotarârea nr.260/2003 privind constituirea Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu 18 voturi pentru si 5 abtineri (dl.cons.Ion Ariton, dna cons.Livia Sava, dl.cons.Constantin Trihenea, dl.cons.Dan Nanu, dl.cons.Ilie Mitea).

S-a adoptat Hotarârea nr.261/2003 privind modificarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii Modernizare B-dul M. Viteazu - tronson Cl.Dumbravii str.O Goga - Etapa I + Etapa a II-a Sibiu cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.262/2003 privind modificarea HCL nr. 70/1999 pentru aprobarea proiectului contractului de concesiune pentru exploatarea bunurilor si serviciilor publice de salubrizare, ecarisaj si deszapezire, de constructie, întretinere si reparatii drumuri si strazi publice, de întretinere parcuri si spatii verzi de catre SC Drumuri si prestari constructii SA si aprobarea Actului aditional nr.5/2003 la Contractul de concesiune nr. 69/1999 cu 14 voturi pentru, 4 împotriva (dl.cons.Ion Ariton, dl.cons.Constantin Trihenea, dna cons.Livia Sava, dl.cons.Dan Nanu), 5 abtineri (dl.cons.Hans Klein, dl.cons.Kurt Klemens, dl.cons.Gerold Hermann, dl.cons.Helmut Mathes, dna cons.Marianne Fritzmann)

S-a adoptat Hotarârea nr.263/2003 privind atribuirea în folosinta gratuita a Stadionului Municipal în favoarea Asociatiei Sportive Sibiu cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.264/2003 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina în constructii cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.265/2003 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Sibiu cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.266/2003 privind aprobarea participarii societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Sibiu este actionar unic ca membri cotizanti ai asociatiilor non - profit constituite conform O.G. nr. 26/2000 sau Legii nr. 69/2000 cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.267/2003 privind aprobare PUD - Fabrica de scule aschietoare de rotatie cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.268/2003 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a unui imobil -teren fara constructii, proprietate privata a Municipiului Sibiu, situat între DN1 - DJ106 B, zona Aeroport cu destinatia fabrica de scule aschietoare de rotatie (cod CAEN 29 ) cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.269/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Construire hale productie lanturi Soseaua Alba - Iulia cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.270/2003 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat între DN1 si DJ 106B, zona Aeroport cu destinatia : fabrica de lanturi (cod CAEN 29 ) cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.271/2003 privind vânzarea prin licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii -proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Calea Dumbravii nr. 94, cu destinatia : centru de pregatire profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere ( cod CAEN 804-8042 ) cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.272/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - Amplasare statii BUS (cu publicitate ) cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotarârea nr.273/2003 privind asocierea în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C Euro Media Grup S.A si aprobarea proiectului de contract de asociere în participatiune cu 22 voturi pentru si 1 împotriva (dl.cons.Ilie Mitea)

S-a adoptat Hotarârea nr.274/2003 privind completarea agendei cultural - sportive pentru anul 2003 cu unanimitate de voturi.

Presedinte,
Ioan Stroie

Secretar,
Iordan Nicola

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: