Primaria SibiuPROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

20.02.2020

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


   În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:


Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Piețe Sibiu S.A. pentru anul 2020


care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.​
   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus spre aprobare.
   Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

30.10.2019

Minuta dezbatere publică din 16.10.2019 - Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


   Minuta nr. 83484/25.10.2019 privind dezbaterea publică din 16.10.2019 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele de comunicații electronice în municipiul Sibiu.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice

ARHIVA PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

rCĂUTARE PROIECTE: