Primaria SibiuPROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

11.10.2019

Anunț privind organizare dezbatere publică - Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


   Anunț nr. 78863/11.10.2019 privind organizare dezbatere publică - Proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele de comunicații electronice în municipiul Sibiu.

25.09.2019

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


   În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,
   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre :


Proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele de comunicații electronice în municipiul Sibiu


care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.​
   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de raportul de specialitate.
   Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice

ARHIVA PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: