Primaria SibiuPROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

06.07.2020

Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


   În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:


Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vizitare a Turnurilor Dulgherilor și Olarilor, din Sibiu, str. Cetății


care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus spre aprobare.
   Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

30.10.2019

Minuta dezbatere publică din 16.10.2019 - Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice


   Minuta nr. 83484/25.10.2019 privind dezbaterea publică din 16.10.2019 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele de comunicații electronice în municipiul Sibiu.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice

ARHIVA PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

rCĂUTARE PROIECTE: