PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

15.02.2019

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 21.02.2019, ora 14:00


ORDINE DE ZI
- Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 21.02.2019, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2019
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale 2019 către Asociația "Orașe Energie în România"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2019
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere iluminat public Parcul Cetății"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Semănătoarelor nr. 24, identificat cu CF nr. 115163 Sibiu, nr. top. 10944, în suprafață de 760 mp
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Semănătoarelor nr. 24A, identificat cu CF nr. 104326 Sibiu, nr. top. 10946, în suprafață de 765 mp
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren pentru construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Maierilor, nr. 35
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențe și din administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a construcției de lemn ”adăpost materiale” din Parcul Sub Arini
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în evidențele Municipiului Sibiu a unei investiții de reabilitare a gardului aferent Grădiniței cu program prelungit Frații Grimm, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, proprietatea Statului Român din Sibiu, str. Tribunei, nr. 19, d-lui deputat Șovăială Constantin, cu destinaţia birou parlamentar
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Sibiu, de la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, a costumelor de reconstituire istorică confecționate pentru evenimentul "Centenarul Marii Uniri - 1918" și aprobarea tarifelor de închiriere a acestora
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice si juridice aflate în stare de insolvabilitate
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 421/2018 privind Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionare, precum și a termenului de depunere a documentațiilor de solicitarea a subvenției pentru anul 2019, lunile mai-decembrie, de la bugetul local, a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr. 34/1998
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 4 lit. d) din HCL nr. 481/2018 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ Construire case de vacanță, în Sibiu, Zona Tropinii Noi, nr. FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Demolare clădire existentă și construire imobil birouri și locuințe în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 111A
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea documentației de urbanism PUZ și RLU: Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial, Sibiu zona str. Turda și str. Barcelona FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 36/2018 pentru completarea și modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1" şi a cheltuielilor legate de proiect
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu", constituită prin HCL nr. 358/2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu" doamnei Silvia Macrea, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii" Sibiu, personalitate culturală de excepție a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu" domnului Hasso Plattner, partener al comunității locale prin susținerea învățământului superior sibian
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare prelungire strada Turda" - faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investiții "Reparații capitale străzi zona Ștefan cel Mare nr. 147" - faza PT, aprobați prin HCL nr. 30/2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea și actualizarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, AGENDA CULTURALĂ, aprobat prin H.C.L. nr. 1/2017 cu modificările și completările ulterioare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea și actualizarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, AGENDA SPORT, aprobat prin H.C.L. nr. 2/2017 cu modificările și completările ulterioare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea și actualizarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, AGENDA COMUNITĂȚII, aprobat prin H.C.L. nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației lunare către Asociația Județeană de Turism Sibiu pentru anul 2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Adresa nr. 99/01.02.2019 înregistrată la PMS cu nr. 7529/01.02.2019 a CITR Filiala Sibiu SPRL

35. Întrebări, interpelări.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: