Primaria SibiuPROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

09.12.2019

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 17.12.2019, ora 14:00


PROIECT ORDINE DE ZI
- Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 17.12.2019, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții cu finanțare din contul IID al S.C. Apă-Canal S.A. pentru anul 2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul - apartament cu noul număr cadastral 121299-C1-U6 situat în Sibiu, str. Ocnei nr. 20, jud. Sibiu, în care funcționează Clubul de zi pentru persoane vârstnice, în subordinea Centrului de Servicii Comunitare din structura Direcției de Asistență Socială Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Reconstrucției nr. 21 ap.1 în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 2 Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 3/29.06.2018 având ca obiect închirierea imobilului în care funcționează Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură "Carol I" Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Zona de urbanizare - locuințe cu regim mediu de înălțime și parțial zonă mixtă - UL3-UM în Sibiu, str. Deventer, f.n.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii Pachetului de servicii de salubrizare de bază (PSSB) și a actualizării Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea acordului de parteneriat încheiat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 355/2018 pentru investiția "Creare centru multifuncțional în zona străzii Oțelarilor, destinat comunităților marginalizate"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea acordului de parteneriat încheiat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 391/2018 pentru investiția "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 33 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului, FN, cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Solidarității
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren în suprafață de 607 mp aflat în incinta Grădiniței cu PP nr. 16 din Sibiu str. Mitropoliei nr. 19-21
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului concesiunii pentru imobilul - teren pentru construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 20 - Dana, situat în Sibiu, str. Brazilor
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, rămasă vacantă, proprietatea Statului Român, aflată în administrarea Municipiului Sibiu construită de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, unei familii care întrunește criteriile de acces şi se regăsește în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii schimbului de locuințe pentru tineri destinate închirierii conform Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, cu alte locuințe vacante de aceeași categorie
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții "Rețea electrică subterană" - Faza SF, la Serviciul Public Grădina Zoologică
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei-Șaguna"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
    - inițiator viceprimar Corina Bokor

23. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Acord Unic în structura Arhitectului Șef din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Întrebări, interpelări.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: