Primaria SibiuPROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

18.09.2020

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 24.09.2020, ora 14:00


  În conformitate cu prevederile HCL nr. 83/2020 pentru respectarea recomandărilor privind prevenirea răspândirii COVID 19 și adoptarea unei conduite sociale responsabile, ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 24.09.2020 ora 14:00 se va desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă on-line de videoconferință.
 

PROIECT ORDINE DE ZI
- Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 24.09.2020, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli din investițiile propuse pentru finanțare în anul 2020 din contul IID, constituit în baza OUG nr. 198/2005, pentru SC Apă-Canal SA Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Municipiului Sibiu, aprobat  prin anexa nr. 1 H.C.L nr. 445/2017, modificată prin H.C.L. nr. 397/2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare gard (în vederea relocării) la Școala Gimnazială nr. 18” - str. Lungă, nr. 65
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,REABILITARE CLĂDIRE: REFACERE ACOPERIŞ, REPARAŢII TENCUIALĂ ŞI SISTEM DE CANALIZARE, ZUGRĂVIT’’ ‚ a Clubului de zi pentru persoane vârstnice  situat în municipiul Sibiu, strada Andrei Şaguna, nr. 21
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 62 mp, situat în Sibiu, str.Săcel FN cu destinația: drum 
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea  Municipiului Sibiu a   imobilului - teren în suprafaţă de 36 mp, situat în Sibiu, str. Orzului FN, cu destinația: drum
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 32 mp, situat în Sibiu, str.Varului FN cu destinația: drum
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren în suprafață de 7 mp situat în Sibiu, Bd. Mihai Viteazu nr.3, în vederea transmiterii acestuia în concesiune
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren, situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii, identificat în CF nr. 131755 Sibiu, nr. top 3696/1/1, în suprafață de 5.854 mp și aprobarea închirierii prin licitatie publică a unei suprafețe de 1 mp din teren
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței pentru tineri destinată închirierii construită de ANL devenită disponibilă prin vacantare, situată în Sibiu, [Date cu caracter personal], conform procedurii aprobată prin HCL nr. 471/2019
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi  culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe pe Agenda Sport 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunitătii locale si de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunitătii si de Tineret 2020, Sesiunea 1, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid-19
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Extindere corp școală și sală de sport la Școala Gimnazială Regele Ferdinand”
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D - “DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E+ER - LOCUINȚE, SERVICII ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI CONFORM P.U.Z.C.P APROBAT CU HCL 202/2016” în Mun. Sibiu, B-dul. Corneliu Coposu, nr. 14.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D - “DEMOLARE CORP C1, EXTINDERE CORP C2, CONSTRUIRE CLĂDIRE P+3E CU FUNCȚIUNE MIXTĂ” în Mun. Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 166
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D - “CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE” în Mun. Sibiu, Str. Distribuției, nr. 1A
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D - „CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ” în Mun. Sibiu, Str. Alunișului, nr. 14
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z - “CONSTRUIRE CENTRU LOGISTIC, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ CU PĂSTRAREA AVIZELOR DIN CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 651/07.04.2017 ȘI A AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 32/13.07.2015” în Mun. Sibiu, Calea Șurii Mari, FN.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Sibiu pentru anul 2021
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de SC Tursib SA pentru anul 2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de participare la concursul  ,,Sibiu X Games”, Skatepark Sibiu 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbului de locuințe sociale între locuința situată în Sibiu, [Date cu caracter personal] și locuința situată în Sibiu, [Date cu caracter personal] 
    - inițiatori: membrii Comisiei Sociale

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbului de locuințe sociale între apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal] și locuința situată în Sibiu, [Date cu caracter personal] 
    - inițiatori: membrii Comisiei Sociale

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbului de locuințe sociale între apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal] și apartamentul  [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal]
    - inițiatori: membrii Comisiei Sociale

33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbului de locuințe sociale între apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal] și apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, [Date cu caracter personal]
    - inițiatori: membrii Comisiei Sociale

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
    - inițiatori: membrii Comisiei Sociale

35. Întrebări. Interpelări. 

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE PROIECTE: