Primaria SibiuPROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

20.09.2019

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 26.09.2019, ora 14:00


PROIECT ORDINE DE ZI
- Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 26.09.2019, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind ratificarea Proiectului Săptămâna Europeană a Mobilității
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.10.2019
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu, nominalizată în HCL nr. 245/2018, cu completările ulterioare
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor municipale din Zona 1 Sibiu solicitată de operatorul SOMA SRL
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 1 obiectiv de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 442/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independența", faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independența"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a imobilului-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, în suprafață de 234 mp, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 4
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a bunurilor - mijloace de transport, aflate până la data de 30.08.2019 în patrimoniul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 22/2019 și art. 4 pct. 4.2, lit.g din Contractul de administrare nr. 12/2019, încheiat între Municipiul Sibiu și Teatrul pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă totală de 487 mp, situat în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 21-23,  cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 74 mp, situat în Sibiu, str. B-dul G-ral Vasile Milea nr. 43B, cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi al Municipiului Sibiu a suprafeței de teren de 1116 mp din Sibiu, Aleea Șelimbăr, care urmează a fi amenajată ca loc de joacă pentru copii
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi a unor suprafețe de teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare transmis în favoarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și Serviciului Public de Poliție Locală asupra unor spații din imobilele situate în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3 și strada Turnului, nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unor spaţii din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str.Londra nr. 53 în favoarea d-nei Dancu Doina
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie publică a imobilului - teren în suprafață de 157 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea F.N., în vederea amenajării unei parcări
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 135/2007 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administre a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru încheierea contractelor de concesiune și de închiriere a terenurilor și clădirilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind ocuparea temporară a terenurilor și spațiilor domeniului public al Municipiului Sibiu din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2008, cu completările ulterioare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea termenului de virare la bugetul local a veniturilor din chiriile încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Sibiu date în administrarea Serviciilor și Instituțiilor Publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea, gestionarea și exploatarea fondului locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii și a organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului minimal al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu pentru perioada 01.01.-31.12.2019, aprobat prin HCL nr. 149/2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Elaborare PUZ pt. Reglementari noi privind funcțiunea zonei pentru construire Centru de asistență socială - str. Iazul Morii, F.N.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuințe colective S+P+3E+R - Șos. Alba Iulia, Nr. 82
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință conform PUZ aprobat cu HCL Nr. 197/2014 modificat cu HCL Nr. 113/2015 - Str. Ceaicovski, Nr. 59
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Desființare construcții existente, construire imobil birouri și comerț, amplasare firme - Bulevardul G-ral Vasile Milea, Nr. 17-21
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință colectivă, în Sibiu, zona str. Ogorului, F.N.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației de urbanism PUG Sibiu și RLU, conform Sentinței nr. 150/2016 a Tribunalului Sibiu, rămasă definitivă prin Decizia nr. 820/2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Întrebări, interpelări.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: