PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

23.11.2018

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 29.11.2018, ora 14:00


ORDINE DE ZI
- Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 29.11.2018, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A pentru traseele 2, 10,14,17 și 18 începând cu data de 01.12.2018
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea "Piața Teatrului" din municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local care reglementează contravenții și sancțiuni contravenționale referitoare la parcarea autovehiculelor în municipiul Sibiu și accesul acestora în zona pietonală din Centrul Istoric
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU" să voteze pentru aprobarea "Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 70 mp și a unui teren în suprafață de 67 mp din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25, situată administrativ în Municipiul Sibiu, str. Sibiel, nr. 6
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Șt. O. Iosif, nr. 11, în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 20 Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, alimentarea cu apă caldă și apă rece în Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece pentru perioada 29 noiembrie 2018 - 30 aprilie 2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cuantumului cotizației de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 72 mp. situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 71-73, cu destinația drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 475 mp. situat în Sibiu str. E.A. Bieltz nr. 89, cu destinația drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 75 mp. situat în Sibiu, str. Henri Coandă FN, cu destinația drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona străzilor Grâului - Ovăzului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea S.C. Urbana S.A. a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent, proprietatea Statului Român, din Sibiu, str. Târgu Peștelui nr. 3
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, a obiectivului "volieră păsări răpitoare", provenit din investiții efectuate în perioada 2016 - 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2019, a volumului, modului de valorificare și metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 115 mp. situat în Sibiu, str. Tractorului FN, cu destinația drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 49 mp. situate în Sibiu, str. Bratislava FN, cu destinația drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață de 78 mp. situat în Sibiu str. Ogorului nr. 28 și a imobilelor terenuri în suprafață de 936 mp. situate în str. Frunzei nr. 30 cu destinația drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotelor indivize de teren aferente apartamentelor și anexelor acestora, proprietate privată, din construcția BL. 17 - Anca, din Sibiu, str. Fundătura Brazilor nr. 18, edificată pe terenul în suprafață de 320 mp., proprietatea privată a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotelor indivize de teren aferente apartamentelor și anexelor acestora, proprietate privată, din construcția Bl. 9 - Marcela, din Sibiu, str. Tilișca nr. 42, edificată pe terenul în suprafață de 320 mp., proprietatea privată a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la S.C. TURSIB SA
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la S.C. URBANA S.A
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru patru obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independența", faza DALI
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu", faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Crearea unui parc în zona Cartierului Tilișca", faza SF
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții "Canalizare pluvială strada Podului Sibiu"
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului privind restituirea finanțării acordate de Municipiul Sibiu instituției subordonate Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Modificare PUZ și RLU aprobat cu HCL nr. 156/2013 - Construire ansamblu rezidențial locuințe colective în Sibiu, Calea Șurii Mici FN"
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "PUZ și RLU - Construire locuințe cu regim mediu de înălțime" în Sibiu, str. Reșița F.N
    - inițiator Astrid Cora Fodor

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "PUZ și RLU - Zona de urbanizare - activități economice cu caracter industrial", în Sibiu, str. Monaco, F.N.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință unifamilială în Sibiu, str. Grădinarilor nr. 14
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Construire locuință, împrejmuire și branșamente utilități în Sibiu, str. Grădinarilor nr. 16A
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuințe individuale în Sibiu, str. G-ral Bălan nr. 17
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Construire locuință unifamilială cu respectare PUZ aprobat cu HCL 224/2013, în Sibiu, str. Viilor F.N
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO Sibiu" să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la "Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu" nr. 277/05.08.2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO Sibiu" să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la "Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie" nr. 178/17.05.2016
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru costumele de reconstituire istorică confecționate pentru evenimentul "Centenarul Marii Uniri - 1918", bunuri aparținând patrimoniului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

49. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

50. Întrebări, interpelări.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
   - şedinţa ordinară din data de 29.11.2018, ora 14:00 -

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Traseu pietonal şi pentru biciclişti de-a lungul râului Cibin", faza Studiu de Fezabilitate
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: