Primaria SibiuPrimarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în ședință extraordinară în data de 14.02.2020, ora 12:00

back
12.02.2020


   În temeiul art. 133 alin. 2 și art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă extraordinară care va avea loc la data de 14.02.2020, ora 12:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din sediul situat în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2  şi propune următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște pe anul 2020 pentru administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 2/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2019 pentru aprobarea proiectului "Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin" şi a cheltuielilor legate de proiect
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 463/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția "Spațíu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 339/2019 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 357/2019 privind aprobarea Regulamentului privind functionarea si exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Culturală, aprobat prin HCL nr. 81/2019, modificată și completată prin HCL nr. 173/2019
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Sport, aprobat prin HCL nr. 82/2019
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general, denumit generic Agenda Comunității, aprobat prin HCL nr. 83/2019, modificată și completată prin HCL nr. 212/2019
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor


Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice