Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă extraordinară în data de 15.02.2018, ora 13:00

Secţiunea: anunturi back
12.02.2018

   În temeiul art. 39 alin. 2 și 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă extraordinară care va avea loc la data de 15.02.2018, ora 13:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din sediul situat în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2 şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, AGENDA CULTURALĂ, aprobat prin H.C.L. nr. 1/2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, AGENDA SPORT, aprobat prin H.C.L. nr. 2/2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, AGENDA COMUNITĂȚII, aprobat prin H.C.L. nr. 3/2017
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Deviere rețele strada Drumul Ocnei" - faza PT+DE
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare parc skateboard"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Lacul lui Binder" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Tractorului" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare toaletă publică în Parcul Sub Arini" - faza SF
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Căsuța bebelușului în parcul Sub Arini" - faza SF
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul H.C.L. nr. 38/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: