Print Friendly and PDF

Modificare anunț de participare Agenda Sportivă 2018

Secţiunea: anunturi back
08.03.2018


   Autoritatea finanţatoare: Municipiului Sibiu, cod fiscal 4270740, adresa: municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, telefon 0269/208.800, fax 0269/208.812, e-mail: pms@sibiu.ro, site: www.sibiu.ro.

   În atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi sportive din fondurile bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2018, în baza Legii 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

   Municipiul Sibiu face cunoscut modificarea sumei acordată pentru finanţări nerambursabile în temeiul Legii 350/2005, pentru activităţi sportive nonprofit de interes general astfel, suma anunțată inițial în anunțul cu privire la programul anual publicat în Monitorul Oficial nr. 30/16.02.2018, în valoare de 2.700.000 lei, se suplimentează cu suma de 1.000.000 lei, suma totală nou alocată fiind de 3.700.000 lei. Suma alocată pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general în sumă de 800.000 lei rămâne nemodificată.

   Municipiul Sibiu a luat decizia suplimentării sumei alocate inițial, datorită faptului că se preconizează a fi depus un număr mare de proiecte, precum și pentru a avea fonduri suficiente în situația în care va fi necesară lansarea unei a doua sesiuni de selecție.         
      Termenul limită de depunere a proiectelor sportive și a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale rămâne nemodificat.

   Acordarea de finanţări nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de "Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general" aprobat prin HCL 2/2017 modificată și completată prin HCL 43/2018. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu: www.sibiu.ro.

   Acordarea de finanţări nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de "Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general" aprobat prin HCL 3/2017 modificată și completată prin HCL 44/2018. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu: www.sibiu.ro.

   Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, e-mail : agendasportiva@sibiu.ro, contracte.agende@sibiu.ro.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: