Print Friendly and PDF

Anunț participare Agenda Sportivă 2018 - sesiunea a doua

Secţiunea: anunturi back
10.05.2018


   Autoritatea finanţatoare: Municipiului Sibiu, cod fiscal 4270740, adresa: municipiul Sibiu,  judeţul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, telefon 0269/208.800, fax 0269/208.812, e-mail pms@sibiu.ro, site: www.sibiu.ro.

   În atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi sportive din fondurile bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2018, în baza Legii 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

   În perioada 10.05.2018 - 31.05.2018 Municipiului Sibiu lansează a doua sesiune de selecţie publică a proiectelor sportive care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Sibiu pe anul 2018.

   Propunerile de proiect pot fi depuse la Registratura Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, în atenţia Serviciului Cultură, Sport şi Turism. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este de 31.05.2018 ora 12:00, conform Legii 350/2005,  art. 20, alin. 2.

   Perioada de selecție și evaluare a propunerilor de proiect este 04.06.2018 - 05.06. 2018.

   Anunţul referitor la programul anual 2018 privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 82 din data de 07.05.2018, suma total alocată fiind de 8.000.000 lei.

   Acordarea de finanţări nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de "Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general" aprobat prin HCL 2/2017, modificat și completat de HCL 43/2018. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu: www.sibiu.ro.

   Din bugetul local al Municipiului Sibiu vor fi finanţate proiecte sportive de interes public care sunt incluse în categoriile: Sportul de performanţă şi Sportul pentru toţi.

   Conform art 20 alin. 2 din Legea 350 din 2 decembrie 2005, cu privire la dreptul de a accelera procedura de selecţie se are în vedere încadrarea şi finalizarea procedurii de depunere a proiectelor până la finalul lunii mai 2018.

   Contestaţiile pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, fax 0269 208812, e-mail : agendasportiva@sibiu.ro, Serviciul de Cultură, Sport şi Turism.

   Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, e-mail : agendasportiva@sibiu.ro.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: