Primaria SibiuPrimarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în ședință ordinară în data de 25.06.2020, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
19.06.2020


   În temeiul art. 133 alin. 1 și art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 25.06.2020, ora 14:00, pe platforma on-line de tip videoconferință şi propune următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sibiu etapa I (Șoseaua Alba Iulia, B-dul Gen.Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii - porțiunea între Vasile Milea și sensul giratoriu Aurel Vlaicu)"
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare Baia Populară Sibiu" 
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU S.A.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului  nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii și a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu pe anul 2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii mijlocului fix "Parcare Casa de Cultură (a Sindicatelor)", transmis în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, proprietate a Municipiului Sibiu, ca urmare a investiției realizate
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Maierilor  nr. 35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top. 5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 alin. (3) lit. e) din Contractul de administrare nr. 112/17.07.2008, care constituie Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 222/2008, încheiat cu Serviciul Public Baia Populară Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național "Octavian Goga" din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 34
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcții în suprafață de 902 mp, aferent Grădiniței cu PP nr.16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr.19-21
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcție în suprafață de 4.714 mp, aferent Creșei nr. 4 din Sibiu, Calea Poplăcii nr. 11 bis
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a  imobilului - teren în suprafaţă de 623 mp, situat în Sibiu, str.Viitorului, cu destinația: drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea  Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 167 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului FN, cu destinația: drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea  Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă totală de 586 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului FN, cu destinația: drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea  Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 1.347 mp, situat în Sibiu, zona str. Calea Șurii Mici, cu destinația: drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a investiției realizată la imobilul Cantina Municipiului Sibiu din Calea Guşteriţei nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul  public al Municipiului Sibiu a imobilului  teren situat  în Sibiu,  Piața Cibin nr. 1
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate in Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Alexandru Papiu Ilarian și aleea de acces în Grădina Zoologică din Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind reglementarea operațiunilor taxabile prestate de Serviciul Public Baia Populară Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea interzicerii distribuirii de pungi de transport din plastic cu mâner, la nivelul pietelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z - "Extindere PUZ și RLU aprobat cu HCL nr. 148/2018 - constituire trup intravilan - construire hală depozitare, logistică servicii, mică producție, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare" - jud. Sibiu, DN 14 (Sibiu-Mediaș) - Calea Șurii Mari, F.N.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D - "Construire corp nou locuință unifamilială" - în Municipiul Sibiu, str. Înfrățirii, nr. 37
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism: PUD - "Construire complex cu funcțiuni de loisir public, spații comerciale, restaurant, funcțiuni sportive, P+2E și demolare imobil existent", în Sibiu, str. Vasile Cârlova, FN, aprobată cu HCL nr. 216 / 29.06.2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism: PUD - "Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013", în Sibiu, str. Viilor, FN, aprobată cu HCL nr. 218 / 29.06.2017
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor

40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu Spitalul Clinic de Pediatrie pentru proiectul "Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu pentru proiectul "Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea spațiilor cu destinație alimentație publică și a contractului de concesiune pentru luciul de apă în vederea închirierii de ambarcațiuni, din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

45. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de parteneriat în vederea organizării și desfășurării sesiunii de informare și training în domeniul managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate - Fundația Eurolink - Casa Europei și Centrul Internațional de excelență a destinațiilor
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

46. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și stației de sortare Cisnădie
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si extindere Cămin din str. Oituz nr. 31 Sibiu în vederea mutării Liceului de Artă"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

48. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

49. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2020
    - inițiatori consilierii locali membrii ai Comisiei Sociale

50. Întrebări, interpelări.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
- şedinţa ordinară din data de 25.06.2020 ora 14:00 -

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapei a II-a de extindere a zonei pietonale în Piața Mică din Municipiul Sibiu
- inițiator primar Astrid Cora Fodor


Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE: