Print Friendly and PDF

CETĂŢENI DE ONOARE AI SIBIULUI

Titlul de "Cetăţean de onoare al municipiului Sibiu" din 1991 şi până în prezent

Ion Caramitru  

Hotărârea nr. 62/1998
Ion Caramitru, ministru al Culturii, pentru promovarea susţinută a Sibiului în cadrul campaniei "Europa-un patrimoniu comun", a susţinerii la UNESCO a Schiţei planului de salvare a oraşului istoric Sibiu, a lansării proiectului-pilot de restaurare şi dezvoltate a Sibiului, pentru iniţierea colocviului pluridisciplinar "Sibiu-confluenţe europene"

Emil Constantinescu  

Hotărârea nr.61/1998
Emil Constantinescu, preşedinte al României, pentru contribuţia şi implicarea directă în campania ,,Europa-un patrimoniu comun'', care pentru municipiul Sibiu vizează în mod deosebit situl medieval şi integrarea oraşului în structurile programatice europene

Raymond Weber  

Hotărârea nr. 48/1998
Raymond Weber, director al Comisiei pentru Cultură şi Sport din cadrul Consiliului Europei, reputat om de cultură din Luxemburg, pentru implicarea sa în organizarea, la Sibiu, in perioada 12-14 mai 1998 a colocviului internaţional "Sibiu-confluenţe europene"

Pierre Werner  

Hotărârea nr.48/1998
Pierre Werner, prim-ministru onorific al guvernului luxemburghez, pentru participarea la seminarul internaţional "Sibiu-Confluenţe Europene" şi iniţierea unor strânse legături între Luxemburg şi Sibiu

Mounir Bouchenaki  

Hotărârea nr.48/1998
Mounir Bouchenaki, directorul Diviziei pentru Patrimoniu Cultural UNESCO, pentru participarea la seminarul internaţional "Sibiu-Confluenţe Europene"

Manfred Carstens  

Hotărârea nr.48/1998
Manfred Carstens - secretar de stat, Ministerul Federal de Interne al Germaniei, pentru participarea la seminarul internaţional "Sibiu-Confluenţe Europene" şi iniţierea unor strânse legături între Germania şi Sibiu

Erna Hennicot-Schoepges  

Hotărârea nr.48/1998
Erna Hennicot-Schoepges, ministru al Culturii şi Învăţământului din Luxemburg, pentru participarea la seminarul internaţional "Sibiu- Confluenţe Europene" şi iniţierea unor strânse legături între Luxemburg şi Sibiu

Dumitru Ciocoi-Pop  

Hotărârea nr.153/1997
Dumitru Ciocoi-Pop, rector al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, profesor universitar cu numeroase lucrări de referinţă în domeniul literaturii anglo-americane, recunoscut în lumea academică internaţională, pentru strategia modernă de dezvoltare a Universităţii din Sibiu, devenită la 12 mai 1995 Universitatea ,,Lucian Blaga''

Mircea Ivănescu  

Hotărârea nr.152/1997
Mircea Ivănescu, poet şi traducător stabilit la Sibiu în anul 1973, distins cu numeroase premii, pentru contribuţia sa la dezvoltarea literaturii române contemporane

Pompeiu Onofreiu  

Hotărârea nr.1/1997
Pompeiu Onofreiu, monsenior prelat papal, stabilit la Sibiu în anul 1940, pentru lupta de apărare a spiritului creştin al poporului român şi a Bisericii Române Unite cu Roma - Greco - Catolică în perioada hortistă şi comunistă, inclusiv în condiţii de detenţie şi ilegalitate, pentru activitate deosebită în cadrul ASTREI, pentru apărarea unor personalităţi persecutate