Servicii Publice subordonate
Teatrul Național Radu Stanca Teatrul Gong Serviciul Public Baia Populară Sibiu Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Direcția de Asistență Socială Sibiu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu Poliţia locală Sibiu Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Spitalul Clinic de Pediatrie Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Serviciul Public de Administare a Domeniului Public şi Privat Direcţia Fiscală Locală Sibiu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

CIMITIRUL MUNICIPAL
CONDUCEREA:

Director Goța Adina Elena
Contabil Șef: Csiki Bianca
CONTACT:

Adresa: Calea Dumbravii nr. 155, Sibiu, România,
Tel: +40 269 252208,
Fax :+40 269 252151
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
{s_map:map maptype="ROADMAP" mt_control_style = "DROPDOWN_MENU" scrollwheel = "false" doubleclickzoomoff="true" width="100%" height="300px"}
PROGRAM DE LUCRU:

În zilele de:
LUNI, MIERCURI, JOI, VINERI 7 - 15
MARȚI 7 - 17
SÂMBĂTĂ 7 - 13

Se asigură publicului interesat informații de uz general la căsuța situată la intrarea principală.

PROGRAM CAPELĂ:

LUNI - SÂMBĂTĂ 8 – 20
DUMINICA 8 – 20

PROGRAM ÎNCASARI TAXE MORMÂNT:

LUNI, MIERCURI, JOI, VINERI 8 – 12
MARȚI 8 – 12, 15-17

1 LOC = 12 LEI/AN

Alte documente aferente acestui serviciu 
DESCRIERE

DOMENIUL DE COMPETENŢĂ AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU
1. Oferă informaţii de specialitate publicului interesat;
2. Asigură contra cost urmatoarele servicii:
a. transportul cu maşina mortuară de defunctului de la locuinţă sau de la locul unde se află pe terotoriul municipului, până la cimitirul municipal;
b. transportul cu maşina mortuară în altă localitate în vederea înhumării;
c. transportul sicriului gol la domiciliu;
d. pune la dispoziţie capala în vederea ritualului înmormântării
e. la înmormântările efectuate în cripte se ridică placa de beton, se introduce sicriul în firidă, închide firida cu cărămidă sau plăci din beton, tenucuieşte exteriorul şi, în fine, acoperă mormântul cu placa de beton;
f. la înmormântările simple se va executa:
- ridicarea capacului după caz;
- săparea gropii, transportul decedatului până la mormânt, coborârea sicriului în mormânt , ridicarea movilei de pământ deasupra mormântului şi aşezarea coroanelor;
- aşezarea capacului(dacă este cazul);
g. execută exhumări cu respectarea prevederilor legale;
h. trage clopotul la intrarea cortegiului funerar în cimitir;
i. înregistrează modificări în evidenţe la schimbarea legală a deţinătorului. Modificările se fac numai pe baza actelor originale care rămân la dosar;
j. eliberează contra cost duplicate pentru actele de concesiune pierdute;
k. eliberează contracost documente necesare pentru notar.
3. Asigură ţinerea la zi a evidenţei locurilor de veci şi a decedaţilor prin registrele de evidenţă şi pe calculator;
4. Atribuie prin concesiune locuri de mormânt în limita terenului disponibil cu condiţia amenajării în maxim 3 luni de la emiterea avizului de construcţie;
5. Atribuie locuri de mormânt gratuit conform legislaţiei în vigoare în limita terenului disponibil, cu condiţia amenajării în maxim 3 luni de la emiterea avizului de construcţie;
6. Elibereză avize pentru construcţia monumentelor funerare şi supraveghează execuţia acestora;
7. Asigură salubrizarea aleilor cimitirului, curăţarea rigolelor, asigură transportul containerelor şi pubelelor de gunoi;
8. Asigură întreţinerea spaţiilor verzi, cosirea vegetaţiei, aprobă toaletarea arborilor şi tăierea arborilor uscaţi şi rău conformaţi, întreţinerea aleilor de circulaţie auto şi pietonale;
9. Asigură paza şi supravegherea incintei Cimitirului Municipal;
10. Asigură menţinerea în stare de funcţionare a capelelor, a instalaţiilor de apă curentă, canalizare, gaz metan, energie electrică;
11. Asigură realizarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii conform planului aprobat;
12. Răspunde la sesizările cetăţenilor. Rezolvă în termen legal sesizările care sunt de competenţa serviciului;
13. Închiriază prin licitaţie publică ( în limita amplasamentelor disponibile ) spaţii şi terenuri agenţilor economici interesaţi;
14. Asigură salubrizarea şi igienizarea WC-urilor publice;
15. Rezolvă alte sarcini stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 437/2005;
16. Informează în legătură cu obligativitatea întreţinerii locurilor de veci de către deţinători.

CIMITIRUL MUNICIPAL

rCĂUTARE SERVICII: