Primaria SibiuServicii Publice subordonate
Teatrul Național Radu Stanca Teatrul Gong Serviciul Public Baia Populară Sibiu Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Direcția de Asistență Socială Sibiu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu Poliţia locală Sibiu Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Spitalul Clinic de Pediatrie Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Direcţia Fiscală Locală Sibiu Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Management Salubrizare și Protecția Mediului Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
CONDUCEREA:

Director Goța Adina Elena
Contabil Șef: Csiki Bianca
CONTACT:

Adresa: Calea Dumbravii nr. 155, Sibiu, România,
Tel: +40 269 252208,
Fax :+40 269 252151
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
PROGRAM DE LUCRU:

PLATA TAXEI DE SALUBRIZARE*:
LUNI - VINERI  8 - 14
     MARȚI       15 - 17

1 LOC = 12 LEI / AN
*Plata taxei de salubrizare anuală se achită pentru iluminat public, alimentare cu apă la cișmele, ridicat containere deșeuri, cosit și măturat alei principale, diverse reparații de întreținere.
Plata taxei se poate face şi prin virament bancar.

PLATA TAXEI DE RECONCESIUNE:
LUNI - VINERI  8 - 14

PROGRAMARI INHUMĂRI (DECESE):
LUNI - VINERI  8 - 14
  SÂMBĂTĂ      8 - 13

PROGRAM CAPELE:
LUNI - DUMINICA  8 - 20

  SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU informează cetățenii Municipiului Sibiu că începând cu data de 24.08.2020, cartelele de tip abonament eliberate de Administrația Cimitirului pentru accesul auto se pot încarca și de la automatele de plată care eliberează tichete de ieșire (nu numai de la casieria administrației).
   Precizăm  că aceste operatiuni se pot face INDIFERENT DE ORA sau ZIUA DIN SĂPTĂMĂNĂ (în timpul programului de funcționare al cimitirului).
   Valoarea (doar în numerar) cu care se poate face încarcarea este optionala.
   Automatele de plată  din incinta Cimitirului Municipal Sibiu se află situate astfel:
      intrarea pe poarta principală - 2 automate langă capela ortodoxă, pe partea dreapta;
      intrarea pe poarta 5 (Calea Cisnădiei).
   Până în prezent sunt emise 3350 de cartele tip abonament de acces auto active.
   Pretul unui Tichet 1 iesire - 3 lei ( HCL nr. 111/2013).
   Preturile pentru Card tip abonament (Anexa nr. 1 din HCL nr. 109/2017):
     - card 10 iesiri - 25 lei.
     - card 25 iesiri - 50 lei.
     - card 50 iesiri - 75 lei.
   Totodată, reamintim cetațenilor Municipiului Sibiu că în zilele de sărbatori legale stabilite prin lege, accesul auto este gratuit în Cimitirul Municipal Sibiu.

Anunț privind prezentarea în original a documentelor notariale in vederea reglementarii situației juridice a titularilor drepturilor de mormânt

Pentru efectuarea modificărilor / completărilor datelor titularilor în Registrele de evidenta ale Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu:

Certificatele de moștenitor legal sau testamentar / Contractele de donație / Actele de partaj voluntar si Hotărârile judecătorești se prezintă în format ORIGINALla Administrația Cimitirului Municipal Sibiu.

S. P. Administrația Cimitirului Municipal Sibiu va efectua și va reține fotocopia documentului, originalul acestuia fiind restituit titularului.

Alte documente aferente acestui serviciu 
DESCRIERE

MĂSURI SPECIALE LA CIMITIRUL MUNICIPAL SIBIU

De miercuri, 18 martie, administrația Cimitirului va desfășura doar activități legate de înhumarea persoanelor decedate. De la această dată se va sista emiterea tuturor celorlalte documente care nu comportă urgență, dupa cum urmeaza :    

    - adeverințe pentru acte notariale, 
    - actele de succesiune, 
    - cereri de concesionare a locurilor de veci, 
    - eliberarea avizelor pentru construcțiile funerare noi, 

Furnizarea de informații și depunerea reclamațiilor va fi posibilă doar în format electronic, pe adresa cimitir@sibiu.ro.

De asemenea, pentru a respecta măsurile dispuse de autoritățile centrale în sensul aglomerărilor de persoane, administrația Cimitirului va restricționa accesul în capele, ordonând intrarea participanților astfel încât să nu se aglomereze capela și pentru a permite păstrarea distanței minime între cei prezenți.
 

 
DOMENIUL DE COMPETENŢĂ AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU
1. Oferă informaţii de specialitate publicului interesat;
2. Asigură contra cost urmatoarele servicii:
a. transportul cu maşina mortuară de defunctului de la locuinţă sau de la locul unde se află pe terotoriul municipului, până la cimitirul municipal;
b. transportul cu maşina mortuară în altă localitate în vederea înhumării;
c. transportul sicriului gol la domiciliu;
d. pune la dispoziţie capala în vederea ritualului înmormântării
e. la înmormântările efectuate în cripte se ridică placa de beton, se introduce sicriul în firidă, închide firida cu cărămidă sau plăci din beton, tenucuieşte exteriorul şi, în fine, acoperă mormântul cu placa de beton;
f. la înmormântările simple se va executa:
- ridicarea capacului după caz;
- săparea gropii, transportul decedatului până la mormânt, coborârea sicriului în mormânt , ridicarea movilei de pământ deasupra mormântului şi aşezarea coroanelor;
- aşezarea capacului(dacă este cazul);
g. execută exhumări cu respectarea prevederilor legale;
h. trage clopotul la intrarea cortegiului funerar în cimitir;
i. înregistrează modificări în evidenţe la schimbarea legală a deţinătorului. Modificările se fac numai pe baza actelor originale care rămân la dosar;
j. eliberează contra cost duplicate pentru actele de concesiune pierdute;
k. eliberează contracost documente necesare pentru notar.
3. Asigură ţinerea la zi a evidenţei locurilor de veci şi a decedaţilor prin registrele de evidenţă şi pe calculator;
4. Atribuie prin concesiune locuri de mormânt în limita terenului disponibil cu condiţia amenajării în maxim 3 luni de la emiterea avizului de construcţie;
5. Atribuie locuri de mormânt gratuit conform legislaţiei în vigoare în limita terenului disponibil, cu condiţia amenajării în maxim 3 luni de la emiterea avizului de construcţie;
6. Elibereză avize pentru construcţia monumentelor funerare şi supraveghează execuţia acestora;
7. Asigură salubrizarea aleilor cimitirului, curăţarea rigolelor, asigură transportul containerelor şi pubelelor de gunoi;
8. Asigură întreţinerea spaţiilor verzi, cosirea vegetaţiei, aprobă toaletarea arborilor şi tăierea arborilor uscaţi şi rău conformaţi, întreţinerea aleilor de circulaţie auto şi pietonale;
9. Asigură paza şi supravegherea incintei Cimitirului Municipal;
10. Asigură menţinerea în stare de funcţionare a capelelor, a instalaţiilor de apă curentă, canalizare, gaz metan, energie electrică;
11. Asigură realizarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii conform planului aprobat;
12. Răspunde la sesizările cetăţenilor. Rezolvă în termen legal sesizările care sunt de competenţa serviciului;
13. Închiriază prin licitaţie publică ( în limita amplasamentelor disponibile ) spaţii şi terenuri agenţilor economici interesaţi;
14. Asigură salubrizarea şi igienizarea WC-urilor publice;
15. Rezolvă alte sarcini stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 437/2005;
16. Informează în legătură cu obligativitatea întreţinerii locurilor de veci de către deţinători.

CIMITIRUL MUNICIPAL

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: