DISPOZIŢIILE PRIMARULUI

03.04.2017

DISPOZIŢIA NR.806 privind aprobarea costului serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public03.04.2017

DISPOZIŢIA NR.558 privind stabilirea persoanelor abilitate să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr.544/200106.07.2016

DISPOZIŢIA NR.1163 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor04.03.2015

DISPOZIŢIA NR.629 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din Municipiul Sibiu30.09.2014

DISPOZIŢIA NR.1658 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în vederea desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din anul 201430.09.2014

DISPOZIŢIA NR.1635 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014rCĂUTARE DISPOZIŢII:


De la (alege data din calendar):
Până la: