DISPOZIŢIILE PRIMARULUI

25.04.2017

DISPOZIŢIA NR. 386/2017 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 1786/2016 a Primarului Municipiului Sibiu privind numirea membrilor comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu04.04.2017

DISPOZIŢIA NR.854 privind actualizarea delimitării secţiilor de votare în vederea bunei desfăşurări a scrutinelor electorale03.04.2017

DISPOZIŢIA NR.806 privind aprobarea costului serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public03.04.2017

DISPOZIŢIA NR.558 privind stabilirea persoanelor abilitate să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr.544/200106.07.2016

DISPOZIŢIA NR.1163 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor04.03.2015

DISPOZIŢIA NR.629 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din Municipiul SibiurCĂUTARE DISPOZIŢII:


De la (alege data din calendar):
Până la: