Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE (DEMOLARE)

Categoria: Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism) back
- Cerere tip completată de proprietar sau împuternicit legal
- Copie după certificatul de urbanism
- Proiect (2 exemplare) ptr. autorizarea execuţiei lucrărilor de construire (PAC) sau desfintare (PAD) cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, a solicitărilor din certificatul de urbanism
- Anexa nr.1 completată, semnată şi ştampilată de proiectant, cu suprafaţa construită şi desfăşurată pentru c-tii şi suprafaţa totală pentru amplasare firma , Legea nr.453/2001.
- Extras C.F. original şi de dată recentă (max. 3 luni)
- Fise tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism completate şi documentaţiile tehnice pentru utilitari (după caz) întocmite în vederea obţinerii vizelor şi acordurilor specifice
- Avizele, acordurile şi după caz studiile solicitate prin certificatul de urbanism (2 exemplare)
- Declaraţiile pe proprie răspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
- Dovadă de luare în evidenţă la Ordinul Arhitecţilor din România - Str. Mitropoliei nr. 17
- DOSAR
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism