Primaria SibiuELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE

Categoria: Evidenţa persoanelor back

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
2. Actul de identitate; persoanele care dețin carte de identitate, trebuie să predea și cartea de alegător;
3. Certificatul de naștere, original și xerocopie;
4. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și xerocopie;
5. Certificatul/hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, în cazul persoanelor divorțate, original și xerocopie;
6. Certificatul de deces al soțului/soției decedat/e, în cazul soțului supraviețuitor, original și xerocopie;
7. Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și xerocopie;
8. Certificatul de căsătorie sau, după caz, certificatul/sentința de divorț a părinților, definitivă şi irevocabilă, original și xerocopie, când solicitantul actului de identitate este minor;
9. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și xerocopie (Deschide link);
10. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei), achitată la casieriile Primăriei mun. Sibiu sau la oficiile poștale din mun. Sibiu.

PRECIZĂRI: Persoana are obligația de a solicita eliberarea actului de identitate, cu cel mult 180 de zile și cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public,a polițistului de siguranță publică, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.


Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive