Primaria SibiuELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

Categoria: Evidenţa persoanelor back

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
2. Certificatul de cetățenie română eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice ale României în străinătate, original şi două xerocopii;
3. Certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere şi căsătorie, după caz, emise de autoritățile române, original şi xerocopie;
4. Dovada încetării/desfacerii căsătoriei recunoscută de către autoritățile române, după caz, original şi xerocopie;
5. Certificatele de naștere emise de autoritățile române, ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și xerocopie;
6. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi xerocopie;
7. Permis de ședere/Carte de rezidență pentru membrii de familie, eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, original și xerocopie;
8. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și xerocopie (Deschide link);
9. Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei), achitată la casieriile Primăriei mun. Sibiu sau la oficiile poștale din mun. Sibiu.

PRECIZĂRI: În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi, pentru clarificarea cetăţeniei, către Autoritatea Națională pentru Cetățenie; La eliberarea actului de identitate, persoana în cauzã va preda Permisul de şedere /Cartea de rezidență pentru membrii de familie, pentru a fi remis/ă structurii emitente.


Cetăţenii aflaţi în această situație pot depune documentele după următorul
PROGRAM:
MARŢI şi JOI, între orele 14:00 - 15:00 la biroul P37.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive