Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII/ RADIERII

Categoria: Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism) back

- Cerere tip completată integral şi semnată de proprietar;
- Autorizaţia de construire/desfiinţare (după caz) - copie;
- Certificat de performanţă energetică a clădirii;
- Dovada privind regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire
(camera 18 - persoane fizice, camera 20 persoane juridice);
- Extras CF original şi de dată recentă (max. 3 luni);
- 2 timbre fiscale în valoare de 1 leu;
- Formularul F16 (Ordin 839/2009) înregistrat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care să certifice achitarea taxelor către autoritate;
- Comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor - înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu;
- Comunicarea privind închei–rea execuţiei lucrărilor - înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu;
- Documentaţie cadastrală întocmită în vederea înscrierii/radierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară conform Ord.700/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

(temei legal: Legea nr.50/1991 republicată şi actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de constrcţii, art. 55 din Ordonanţa de Urgenţă nr.64 din 30 iunie 2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, Ordin 700/20014 privind modificarea şi completarea regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare).

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism