Primaria SibiuACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII/ RADIERII

Categoria: Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism) back

- Cerere tip completată integral şi semnată de proprietar;
- Autorizaţia de construire/desfiinţare (după caz) - copie;
- Certificat de performanţă energetică a clădirii;
- Dovada privind regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire
(camera 18 - persoane fizice, camera 20 persoane juridice);
- Extras CF original şi de dată recentă (max. 3 luni);
- 2 timbre fiscale în valoare de 1 leu;
- Formularul F16 (Ordin 839/2009) înregistrat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care să certifice achitarea taxelor către autoritate;
- Comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor - înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu;
- Comunicarea privind închei–rea execuţiei lucrărilor - înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu;
- Documentaţie cadastrală întocmită în vederea înscrierii/radierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară conform Ord.700/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

(temei legal: Legea nr.50/1991 republicată şi actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de constrcţii, art. 55 din Ordonanţa de Urgenţă nr.64 din 30 iunie 2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, Ordin 700/20014 privind modificarea şi completarea regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare).

Notă:

Plata taxelor se poate face prin ordin de plata sau pe www.ghiseul.ro

Urmatoarele taxe se platesc in contul R067TREZ57621160203XXXXX:
- Certificat Urbanism / prelungire
- Taxa autorizare construire / prelungire
- Taxa regularizare autorizatie construire
- Taxa autorizatie desfiintare
- Taxa timbru arhitectura Ordinul Arhitectilor din Romania
- Taxa timbru arhitectura Uniunea Arhitectilor din Romania
- Taxa comisie de urbanism

Taxa nomenclatura stradala se plateste în contul R058TREZ57621360250XXXXX

Toate taxele de mai sus se pot achita:
- prin ordin de plata sau
- pe www.ghiseul.ro
cu mentiunea ca trebuie trecut la beneficiar: Municipiul Sibiu, urmat de codul fiscal al Primariei-4270740

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive