Print Friendly and PDF

ACTELE NECESARE ÎNREGISTRĂRII DECESULUI CÂND ACESTA SE DATOREAZĂ UNEI SINUCIDERI,UNUI ACCIDENT SAU ALTOR CAUZE VIOLENTE,PRECUM ŞI ÎN CAZUL GĂSIRII UNUI CADAVRU

Categoria: Starea Civilă back

1. Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
2. Dovadă eliberată de Poliţie sau Parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces precum şi aprobarea înregistrării decesului peste termenul legal;
3. Proces verbal întocmit de medic în cazul cadavrului neindentificat;
4. Actul de indentitate al persoanei decedate;
5. Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (ptr. persoane până la vîrsta de 60 ani);
6. Certificatul de naştere al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
7. Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
8. Actul de indentitate al persoanei care declară decesul, în original şi copie xerox.

Precizări: Declaraţia se face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism