Primaria SibiuDESFACEREA UNEI CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE ÎN ROMÂNIA ÎN BAZA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI PRONUNŢATE ÎN STRĂINĂTATE

Categoria: Starea Civilă back

Sentinţa de divort străină, în original;
Copie xerox a sentinței de divorț străine;
Traducere în limba română, legalizată a sentinţei străine;
Declaraţie pe proprie răspundere a fostului soţ/foştilor soţi, cetăţeni români, cu privire la numele de familie pe care îl poartă după desfacerea căsătoriei precum;
Acodrul fostului soț/fostei soții, în situația în care fosta soție/fostul soț dorește să poarte în continuare numele purta în timpul căsătorie;
Certificatul de căsătorie, în original şi copie xerox;
Copie xerox act identitate;
Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);

PRECIZĂRI:

 - Dacă sentinţa de divorţ este emisă de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă sentinţa de divorţ este emisă de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă sentinţa de divorţ este emisă de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială. Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume-Camera E 84.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive