Primaria SibiuTRANSCRIEREA (ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE) - DECES

Categoria: Starea Civilă back

DECES


Certificatul de deces emis de autorităţile străine, în original;
Copie xerox a certificatul de deces străin;
Traducerea în limba română legalizată a certificatului de deces străin;
Copii xerox act de identitate al persoanei decedate;
Copii xerox certificat de naştere al persoanei decedate;
Copie xerox certificat de căsătorie al persoanei decedate (dacă este cazul);
Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);

PRECIZĂRI:

 - Dacă certificatul de deces este emis de un stat membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă certificatul de deces este emis de un stat care nu este membru al Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;

- Dacă certificatul de deces este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Extrasul de deces multilingv - FORMULARUL C, nu se spralegalizează și nu se traduce.

- Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a persoanei care solicită transcrierea sau la primăria ultimului domiciliu a persoanei decedate, personal sau prin împuternicit cu procură specială. Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume - Camera E 84.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive