Primaria SibiuACTE NECESARE RETRAGERE SUMĂ DEPUSĂ LA INSTITUȚIE DE CREDIT PE NUMELE MINORULUI SAU A BOLNAVULUI PUS SUB INTERDICȚIE

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Cererea părintelui (a tutorelui) prin care solicită retragerea sumei de bani cu motivarea cererii;
- Certificat de naștere și CI minor/bolnav (copie + original);
- BI(CI) părinte/tutore (copie + original);
- Sentința civilă de punere sub interdicție judecătorească și numirea tutorelui (copie + original);
- Extras de cont la zi, în original;
- 3 oferte de preț de pe piață pentru articolul care se cumpără;

- Dacă sumele de bani vor fi utilizate pentru renovarea sau modernizarea unui imobil proprietatea minorului sau bolnavului pus sub interdicție se vor depune și:

     Extras CF pentru imobilul respectiv (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
     Un deviz cu valoarea estimativă a lucrărilor de renovare și modernizare.

- Autorizarea se va da numai dacă actul răspunde unei nevoi sau reprezintă un folos neîndoielnic pentru persoana ocrotită.

- 1 DOSAR.

- Sumele de bani pot fi folosite doar în interesul minorului sau a bolnavului pus sub interdicție judecătorească și vor fi justificate de către reprezentantul legal/tutore prin notificarea Biroului Autoritate Tutelară cu facturi, chitanțe aferente lucrării respective, motiv pentru care tutorele/reprezentantul legal va anexa declarație în scris sub sancțiunea falsului în declarații prevăzută de lege că va depune în original după achiziție sau efectuarea lucrărilor, chitanțe, facturi doveditoare cu sumele utilizate pentru care a primit autorizare.

Se va menționa un număr de telefon de contact.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive