Primaria SibiuACTE NECESARE PENTRU CONTRACT DE ÎNTREȚINERE

Categoria: Autoritatea Tutelară back

PENTRU TRANSMIȚĂTORI:

- Cerere transmițători (se solicită asistența unui reprezentant al autorității tutelare, se menționează cu cine se încheie contractul de întreținere, indicând numele, domiciliul și calitatea persoanelor, biroul notarial unde se încheie contractul, se va specifica cota din imobil care se transmite (construcții + teren) precum și toate aspectele ce țin de transmiterea bunurilor, de exemplu: nudă proprietate, păstrarea dreptului de uzufruct viager, interdicție de înstrăinare/grevare ș. a. și un număr de telefon de contact);
- BI(CI) (copie + original);
- Cupon pensie pe ultima lună, în original;
- Extras CF de informare pentru imobilul transmis (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
- Adeverința medicală în care să se specifice că transmițătorii sunt "în deplinătatea facultăților mintale" sau "au discernământ", în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);

PENTRU DOBÂNDITORI:

- BI(CI) (copie + original);
- Adeverință de venit în original, cu mențiunea că sunt încadrați în muncă pe perioadă nedeterminată și cuantumul venitului lunar/Cupon pensie pe ultima lună, în original
- Adeverința medicală în care să se specifice că dobânditorii "nu suferă de boli psihice, neuropsihice sau cronice" și că sunt "apți pentru îngrijire persoană vârstnică", în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);;

- 1 DOSAR

Se va menționa un număr de telefon de contact.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive