Primaria SibiuACTE NECESARE DONAȚIE MINOR CU CALITATE DE DONATAR

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Adresa notarului public prin care se solicită donația și numirea unui curator special, în original;
- Acordul părinților privind donația;
- BI (CI) părinți (copie + original);
- Certificat de naștere și CI minor (copie + original);
- Declarația minorului care a împlinit 10 ani prin care își exprimă acordul cu donația;
- Extras CF de informare (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
- O persoană care să fie desemnată curator special care să asiste sau reprezinte minorul/a la perfectarea actelor de donație:

     BI(CI) curator special (copie + original);
   Declarație curator special (își exprimă acordul să reprezinte respectiv să asiste minorul/a la perfectarea actelor de donație);
     Adeverință medicală în care să se specifice că persoana desemnată curator special nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);

- Dacă reprezentantul legal al minorului nu constituie parte a contractului, acesta va solicita prin cerere scrisă împuternicirea de a reprezenta/asista minorul la încheierea actelor, cu acordul scris al celuilalt reprezentant legal (părinte) în acest sens nemaifiind necesare documentele pentru curatorul special, cu excepția adeverinței medicale.

- 1 DOSAR

Se va menționa un număr de telefon de contact.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive