Primaria SibiuACTE NECESARE SUCCESIUNE MINORI ŞI BOLNAVI PUŞI SUB INTERDICŢIE

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Adresa notarului public prin care se solicită dezbaterea succesiunii și numirea unui curator special, în original;
- Certificat de deces (copie);
- Declarație curator special pentru a reprezenta sau asista minorul la dezbaterea succesiunii respectiv pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicție la dezbaterea succesiunii, indicând și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc. (persoana respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune și să fie din partea defunctului).
- BI(CI) curator special (copie + original);
- Adeverință medicală în care să se specifice că persoana care va fi desemnată curator, nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, în original (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);

În cazul dezbateri succesiunii pentru minori ca urmare a decesului unui părinte:

Certificat de naștere minor și CI dacă este cazul (copie + original);
Declarația minorului care a împlinit 10 ani prin care își exprimă acordul cu succesiunea;
BI(CI) părinte în viață (copie + original);
Declarația părintelui în viată (prin care își exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii și ca o anumită persoană să fie numită curator special, indicând numele acesteia și domiciliul precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc);

În cazul dezbaterii succesiunii pentru bolnavi puși sub interdicție:

BI(CI) bolnav (copie + original);
BI (CI) tutore (copie + original);
Sentința de punere sub interdicție devenită irevocabilă (copie + original);
Declarație tutore (prin care își exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii și ca o anumită persoană să fie numită curator, indicând numele acesteia și domiciliul precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc);

- 1 DOSAR

Se va menționa un număr de telefon de contact.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive