Primaria SibiuINDEMNIZAȚIA CUVENITĂ PĂRINŢILOR SAU REPREZENTANŢILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV

Categoria: Asistenţă Socială back

Documentaţia necesară:

1. Cerere tip - se descarcă;
2. Act de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie pentru adultul cu handicap grav/ şi reprezentantul legal al acestuia (după caz), iar în cazul copiilor certificatul de naştere / carte de identitate / carte de identitate provizorie (după caz) (original şi copie) şi buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie al/a părintelui care depune cererea;
3. Certificat de încadrare în grad de handicap grav și anexa (original si copie);
4. Sentinţa civilă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei cu handicap grav (după caz) (original şi copie);
5. Dispoziţie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav (după caz) (original şi copie);
6. Decizie pensie (după caz) (original si copie);
7. Cupon pensie (după caz);
8. Act medical cu diagnosticul;
9. Extras de cont bancar;
10. Dosar cu şină de încopciat.

Reglementare:

- art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privin protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiari:

- părinţii / reprezentanţii legali al copilului cu handicap grav;
- adulţii cu handicap grav / reprezentanţii legali al acestora, cu excepţia celor cu handicap grav vizual;

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive