Primaria SibiuALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

Categoria: Asistenţă Socială back

Documentaţia necesară:

1. Cerere tipizată;
2. Documente doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopie);
3. Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
4. Livretul de familie;
5. Certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani);
6. Sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă;
7. Adeverinţa de la unitatea şcolară - dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ;
8. Dovada - în cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate - că sunt în întreţinerea familiei;
9. Declaraţie tipizată;

10. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din:
- Salariul net şi alte drepturi salariale, se va specifica şi valoarea tichetelor de masă;
- Pensii;
- Alte drepturi de asigurări sociale;
- Indemnizaţii cu caracter permanent;
- Burse;
- Ajutoare.

11. Alte surse de venit obţinute din:
- Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale
- Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu
- Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol
- Certificat Fiscal (soţ/soţie) eliberat de Direcţia Fiscală Locală a Primăriei de domiciliu

12. Dosare cu şină de încopciat (2)

Reglementare:
Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; Hotărârea nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.


Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive