Primaria SibiuAJUTOARE DE URGENŢĂ

Categoria: Asistenţă Socială back


Documentaţia necesară:

1. Acte doveditoare privind componenta familiei (xerocopii)

   a. Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
   b. Certificat de naştere pentru personale în vârsta de până la 14 ani

2. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei din:

   a. Salarii şi alte drepturi salariale
   b. Pensii
   c. Alte drepturi de asigurări sociale
   d. Indemnizaţii, alocații și ajutoare cu caracter permanent
   e. Act constatator al situaţiei de necessitate.

Reglementare:

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare - în situaţii de necesitate cauzate de calamitaţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotarâre a consiliului local.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive