Primaria SibiuACTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE FUNCŢIONARE

Categoria: Activităţi comerciale back

1. Cerere tip - cu înscrisul informativ favorabil din partea Direcţiei Arhitect Şef şi viză de la Direcţia Fiscală Locală Sibiu;
2. Act constitutiv (statut) sau Rezoluţia Directorului Oficiului Registrului Comerţului de înregistrare în Registrul Comerţului a Persoanei Fizice Autorizate, Întreprinderii Familiale sau Intreprinderii Individuale emisă în baza O.U.G nr. 44/2008 - copie;
3. Certificat de înregistrare – copie;
4. Certificat constatator – copie;
5. Autorizaţie de la Direcția de Sănătate Publică sau negaţie - copie;
6. Autorizație de la Direcţia Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau negaţie - copie;
7. Autorizatie de prevenire şi stingere a incendiilor sau negaţie (PSI) - copie;
8. Autorizaţie de mediu sau negaţie - copie;
9. Contract de salubritate - copie;
10. Schița cu dimensiunile structurii de vânzare - copie;
11. Titlul cu care deţine spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea (proprietate, închiriere, comodat, etc.) şi extras CF de dată recentă (nu mai vechi de 6 luni) - copie.

NOTĂ:
  A. În situaţia în care se solicită emiterea acordului de funcţionare pentru un spaţiu în care se doreşte a se desfăşura activităţile încadrate în codurile CAEN: 5610-Restaurante, 5630-Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 5621-Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629-Alte activităţi de alimentaţie n.c.a, 4520-Întreţinerea şi repararea autovehiculelor este obligatorie prezentarea documentului care atesta schimbarea destinaţiei, care va cuprinde explicit definirea spaţiului ca fiind cu această destinaţie;
   B. Dacă nu se poate prezenta documentul de la nota pct. A (cu explicitarea exactă a activităţii ce se dorește a se desfășura), chiar dacă spaţiul are altă destinaţie decât cea de locuinţă (spaţiul comercial, depozit, atelier, etc), se va cere acordul în formă autentică (copie) a tuturor vecinilor (pereţi comuni), persoane fizice sau juridice (care se învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată;
   C. Declaraţie în formă autentică a proprietarului spaţiului cu numele şi prenumele tuturor vecinilor (pereţi comuni - pe plan orizontal şi vertical) – copie.

Taxă 50 Lei, care se va achita anterior eliberării acordului de funcționare.

Documentația trebuie semnată și datată de reprezentantul legal/de către altă persoană îndreptățită să reprezinte comerciantul, lângă mențiunea "conform cu originalul".

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive