Primaria SibiuACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERȚIE, LA REVENIREA ÎN ACTIVITATE DIN CONCEDIUL PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

Categoria: Asistenţă Socială back


TERMEN DE DEPUNERE: 30 DE ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA RELUĂRII ACTIVITĂȚII

Documentaţia necesară:

1. Cererea tip de acordare a dreptului la stimulent;
2. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani/ stimulent;
3. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
4. Dovadă (adeverinţă eliberată de angajator), sau acte de la autorităţile competente despre reînceperea activităţii aducătoare de venituri profesionale;
5. Extras de cont (solicitantul sa fie titularul contului) (BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, ATE Bank, GarantiBank, Intesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Banca Millennium, Credit Agricole);
6. Act de identitate solicitant (original şi copie xerox);
7. Certificat de naştere copil (original şi copie xerox);
8. Dosar.

TERMEN DE DEPUNERE: 30 DE ZILE CALENDARISTICE DE LA RELUAREA ACTIVITĂȚII.

NOTA - CEREREA DE ACORDARE A STIMULENTULUI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT.

”!!! PENTRU PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ DE STIMULENT DE INSERȚIE ȘI INTRĂ ÎN CONCEDIU DE RISC MATERNAL / MATERNITATE ȘI ÎNGRIJIREA COPILULUI BOLNAV ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 7 ANI, DREPTUL LA STIMULENTUL DE INSERȚIE ÎNCETEAZĂ

Reglementare
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive