Primaria SibiuACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU DIZABILITATE CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 3 ŞI 7 ANI

Categoria: Asistenţă Socială back


Documentația necesară:

a. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului;
b. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului;
c. Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original);
d. Certificatul de naştere al copilului (copie xerox şi original);
e. Certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap (copie xerox şi original);
f. Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni (au realizat venituri supuse impozitului, sau au realizat perioade asimilate), înainte de solicitarea acestui concediu; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 277/2015 privind Codul fiscal;
g. Adeverinţă din care să rezulte că solicitantul acestui drept nu este angajat asistent personal, sau nu beneficiază de indemnizaţie de însoţitor, conform Legii nr.448/2006, pentru copilul încadrat în gradul de handicap grav, cu asistent personal;
h. Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
i. Dosar;
j. Extras de cont (solicitantul sa fie titularul contului) BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, ATE Bank, GarantiBank, Intesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Millennium Bank, Credit Agricole;
k. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară;
l. Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea agenţiilor teritoriale: certificatul eliberat de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Sibiu, adeverinţă eliberata de Registrul Agricol;
m. Certificat de casatorie (copie xerox şi original).

NOTA - CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive