Primaria SibiuACTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL

Categoria: Asistenţă Socială back

CERERE TIPIZATA PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL ŞI DECLARAŢIE TIPIZATĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI - semnate de reprezentantul legal al copilului

1. DOCUMENTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI


Buletin de identitate / Carte de identitate - original + copie xerox
Livretul de familie / sentinta divort - original + copie xerox
Certificat de nastere (pentru copiii sub 14 ani sau care nu au act de identitate) - original + copie xerox;
Adeverinta de la unitatea de învățământ preșcolar - cu menţiunea dacă miorul este înscris într-o unitate de invatamant preșcolar

2. DECLARATIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE - formular tipizat.

Se iau in considerare toate veniturile nete pe care membrii familiei le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii şi ajutoare cu caracter permanent, si alte creante legale, cu excepţia burselor de studiu si a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar „Bani de liceu”.
Pentru fiecare categorie de venit declarată se va prezenta actul doveditor cu luna anterioara înregistrării cererii (adeverinţă de salariu, cupon de pensie, cupon de şomaj, extras cont etc.)
În cazul salariaţilor se va prezenta adeverinţă de salar cu salariul net aferent lunii anterioare depunerii cererii în care se vor specifica şi valoarea tichetelor de masă.
Persoanele fizice fara venituri / Persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Sibiu cu veniturile realizate pe anul în curs.

3. DOSAR CU SINA DE INCOPCIAT (1 buc)

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive