Primaria SibiuACTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII MESEI LA CANTINA MUNICIPIULUI SIBIU

Categoria: Asistenţă Socială back


1. Documente doveditoare privind componența familiei (în xerocopie):

   a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate;
   b) certificatele de naştere ale copiilor;
   c) livretul de familie;
   d) certificatul de căsătorie;
   e) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
   f) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
   g) acte din care să rezulte frecventarea unei forme de învăţământ
   h) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
   i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

   Pentru acordarea dreptului, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi au obligaţia de a prezenta o adeverinţă care să ateste că sunt înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.


2. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de familie/persoana singură din:

   a) Salarii şi alte drepturi salariale, se va specifica şi valoarea tichetelor de masă;
   b) Pensii;
   c) Venituri ce provin din drepturi de asigurări sociale;
   d) Indemnizaţii, alocații și ajutoare cu caracter permanent;
   e) Obligații legale de întreținere;
   f) Alte surse de venit obţinute din:
   - Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale
   - Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta adeverinta de venit eliberată de Agenția Județeană a Finațelor Publice de domiciliu
   - Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol al Primăriei de domiciliu
   - Certificat Fiscal (soţ/soţie) eliberat de Direcţia Fiscală Locală a Primăriei de domiciliu

3. Dosar cu şină de încopciat

Reglementare:
Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive