Primaria SibiuSCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI

Categoria: Starea Civilă back

I. Cererea pentru publicarea schimbării numelui de familie/prenumelui în Monitorul Oficial se va întocmi de titular sau persoana împuternicită la Serviciul de Stare Civilă al primăriei locului de domiciliu , la care se vor ataşa următoarele documente justificative:

Certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui de familie/prenumelui, în copie xerox;
Consimţământul dat la notar al celuilalt soţ pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei, în copie xerox;
Dispoziţia de aprobare a autorităţii tutelare, dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul în copie xerox;
Consimţământul celuilalt părinte dat la notar pentru schimbarea numelui de familie/prenumelui minorului în cazul în care cererea se face numai de către un singur părinte, în copie xerox.

II. Cererea pentru aprobarea schimbării numelui de familie/prenumelui se va întocmi de titular sau persoana împuternicită la Serviciul de Stare Civilă al primăriei locului de domiciliu , la care se vor ataşa următoarele documente justificative:

Certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui de familie/prenumelui, în original și copie xerox;
Consimţământul dat la notar al celuilalt soţ pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei, în original;
Dispoziţia de aprobare a autorităţii tutelare , dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul, în original;
Consimţământul celuilalt părinte dat la notar pentru schimbarea numelui de familie/prenumelui minorului în cazul în care cererea se face numai de către un singur părinte, în original.
Cazierul judiciar al solicitantului;
Cazierul fiscal al solicitantului;
Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

PRECIZĂRI:

 - Cetăţeanul român cu domiciliul în străinătare, va ataşa la cerere pe lângă documentele mai sus menţionate şi următoarele documente:

 1. Paşaport românesc de cetăţean român cu domiciliul în străinăte;
 2. Adeverinţă cu ultimul domiciliu avut în România;
 3. Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu are datorii faţă de statul român.

- Cererea se depune la primaria de domiciliu sau ultimul domiciliu avut în ţară a solicitantului(în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate), personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială. Modelul de procură se poate obţine de la Ghişeu transcrieri şi schimbări nume-Camera E 84.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive