Primaria SibiuELIBERARE AUTORIZAŢIE ÎN BAZA LEGII 300/2004 PENTRU CETĂŢENII DIN STATELE MEMBRE ALE U.E. SAU S.E.E.

Categoria: Autorizare STPL back
FAZA I
Cerere verificare disponibilitate firmă; rezervare denumire firmă (completată şi semnată de fiecare membru al AF);
Declaraţie tip pe propria răspundere privind situaţia financiară a solicitantului;
Taxele aferente ORC.

FAZA II
Cerere tip de autorizare şi înregistrare;
Copie paşaport;
Certificat medical;
Actele din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa;
Declaraţie tip pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul:sanitar,, sanitar-veterinar, protectiei-mediului, protecţiei muncii, PSI, OPC, şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă;
Copii de pe documentele care dovedesc pregătirea profesională sau experienţă;
Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local-cam 28;
Taxa eliberare autorizatie-nota de plata-cam.28,achitat cam. 20, ghişeul 4.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive