Print Friendly and PDF

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN CONTRACT

Categoria: Fondul locativ back

DOCUMENTE NECESARE
PENTRU ÎNSCRIERE ÎN CONTRACT


În vederea înscrierii unei persoane în contractul de închiriere, titularul solicitant va prezenta la sediul serviciului nostru următoarele documente:

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ ALE PERSOANEI ÎNSCRISE
(documente în copie):
cartea sau buletinul de identitate;
certificatul de naștere;
certificat de căsătorie (sau, după caz, sentință de divorț).

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURILE PERSOANEI ÎNSCRISE
(documente originale):
adeverințe privind venitul net pe ultima lună (respectiv pe ultimele 12 luni, în cazul locuințelor sociale și ANL - adeverința-tip se primește de la ghișeul serviciului) pentru persoana înscrisă și toate celelalte persoane din contract;
cuponul de pensie pentru ultima lună, respectiv, adeverință de la Casa Județeană de Pensii conținând pensia pe ultimele 12 luni, în cazul locuințelor sociale și ANL, pentru persoana înscrisă și toate celelalte persoane din contract;
declarații notariale pe propria răspundere pentru persoana înscrisă și toate celelalte persoane majore din contract care nu sunt încadrate în muncă și nu realizează venituri sau realizează venituri ocazionale (și cuantumul net al acestora), respectiv, nu au realizat venituri, ori au realizat venituri ocazionale în ultimele 12 luni și cuantumul net al acestora (în cazul locuințelor sociale și ANL);
declarație notarială conform căreia persoana înscrisă în contract și membrii familiei acesteia nu au deținut sau înstrăinat o locuință și nici nu au beneficiat de sprijinul statului în construirea unei locuințe după anul 1990 și nu dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat.

ALTE DOCUMENTE
certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale pe numele persoanei înscrise (se obține de la Direcția Fiscală Locală - Primăria Mun. Sibiu - str. S. Brukenthal, nr. 2, camera 10 de luni până joi între orele 08:00 și 15:00);
cerere tip (se primește și se completează de către titularul contractului de închiriere, după verificarea documentelor de către angajatul serviciului nostru).


ACTUALIZAT : 04.07.2018

Documentele se depun de către titularul contractului de închiriere la sediul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu, zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00 și 12:00.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism