Print Friendly and PDF

DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚE FOND VECHI

Categoria: Fondul locativ back

DOCUMENTE NECESARE PENTRU REÎNNOIREA CONTRACTELOR
DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚE FOND VECHI


La încetarea valabilității contractului de închiriere, în vederea întocmirii unuia nou, vă rugăm să depuneți la sediul serviciului nostru următoarele documente:

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ
(documente în copie, pentru toți membrii de familie):
cărțile sau buletinele de identitate;
certificatele de naștere;
certificat de căsătorie (sau, după caz, sentință de divorț).

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURI
(documente originale):
adeverințe privind venitul net pe ultima lună pentru fiecare membru de familie încadrat în muncă pe teritoriul României;
adeverințe privind venitul net realizat în ultima lună de către membrii de familie care lucrează în străinătate, traduse și legalizate;
cupoane de pensie pentru ultima lună;
declarații notariale pe propria răspundere pentru persoanele majore care nu sunt încadrate în muncă și nu realizează venituri sau realizează venituri ocazionale (și cuantumul net al acestora).

ALTE DOCUMENTE
declarație notarială conform căreia titularul nu a deținut sau înstrăinat o locuință și nici nu a beneficiat de sprijinul statului în construirea unei locuințe după anul 1990 și nu deține, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat;
certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale (se obține de la Direcția Fiscală Locală - Primăria Mun. Sibiu - str. S. Brukenthal, nr. 2, camera 10 de luni până joi între orele 08:00 și 15:00, vineri între orele 08:00 și 13:00);
cerere tip (se primește și se completează de către titularul contractului de închiriere, după verificarea documentelor de către angajatul serviciului nostru).


ACTUALIZAT : 04.07.2018

Documentele se depun la sediul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu, zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00 și 12:00.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism