Print Friendly and PDF

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN BAZA ORDINULUI DE REPARTIZARE (LOCUINȚE SOCIALE)

Categoria: Fondul locativ back

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA
CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE
ÎN BAZA ORDINULUI DE REPARTIZARE
(LOCUINȚE SOCIALE)


După primirea ordinului de repartizare de la Comisia Socială, în vederea întocmirii contractului de închiriere, vă rugăm să depuneți la sediul serviciului nostru ordinul de repartizare în original, precum și următoarele documente:

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ
(documente în copie, pentru toți membrii de familie):
cărțile sau buletinele de identitate;
certificatele de naștere;
certificat de căsătorie (sau, după caz, sentință de divorț).

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURI
(documente originale):
adeverințe privind venitul net pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie încadrat în muncă pe teritoriul României; - opțional - adeverință-tip se primește de la ghișeul serviciului;
adeverințe privind venitul net realizat în ultimele 12 luni de către membrii de familie care lucrează în străinătate, traduse și legalizate;
cupoane de pensie pentru ultimele 12 luni, sau adeverință cu pensia încasată în ultimele 12 luni eliberată de Casa Județeană de Pensii;
declarații notariale pe propria răspundere pentru persoanele majore care nu au fost încadrate în muncă în ultimele 12 luni sau au realizat venituri ocazionale în ultimul an (și cuantumul net al acestora).

ALTE DOCUMENTE
certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale (se obține de la Direcția Fiscală Locală - Primăria Mun. Sibiu - str. S. Brukenthal, nr. 2, camera 10 de luni până joi între orele 08:00 și 15:00);
declarație notarială conform căreia titularul și membrii de familie nu au deținut sau înstrăinat o locuință și nici nu au beneficiat de sprijinul statului în construirea unei locuințe după anul 1990 și nu dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat;
cerere tip (se primește și se completează de către titularul ordinului de repartizare, după verificarea documentelor de către angajatul serviciului nostru).


ACTUALIZAT : 04.07.2018

Documentele se depun la sediul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu, zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00 și 12:00.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism