Primaria SibiuACTE NECESARE DESCĂRCARE DE GESTIUNE ANUALĂ (PERSOANĂ DEVENITĂ MAJORĂ / PERSOANĂ INTERZISĂ)

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Cererea tutorelui prin care solicită descărcarea de gestiune anuală, indicând locuința în fapt (dacă este cazul), însoțită de darea de seamă anuală detaliată care trebuie să cuprindă situația veniturilor și cheltuielilor pe anul precedent, făcute cu minorul / bolnavul. A se vedea formularul tipizat;
- BI/CI tutore(copie + original);
- BI/CI bolnav / minor (copie + original)
- Documente care atestă veniturile minorului / bolnavului pe anul precedent, în original (ex.: cupon pensie, alocație, indemnizație, extras de cont, etc. după caz, pe lunile ianuarie / iunie / decembrie, an precedent sau luni apropiate celor indicate);
- Facturi și chitanțe care să justifice cheltuielile făcute cu întreținerea minorului / bolnavului pe anul precedent ( ex. facturi și chitanțe de utilități, alimente, medicamente, diverse, etc., pe lunile ianuarie / iunie / decembrie, an precedent sau luni apropiate celor indicate).
- Declarație pe propria răspundere sub sancțiunea falsului în declarații prevăzută de lege a tutorelui cu privire la indemnizația de însoțitor, respectiv modul cum a fost cheltuită aceasta.

- 1 DOSAR

Se va menţiona un număr de telefon de contact.

MENȚIUNE: Tutorele are obligația să păstreze toate documentele care justifică veniturile și cheltuielile cu minorul/bolnavul pentru a da socoteală oricând la solicitările autorității tutelare / instanței de judecată, sau pentru descărcarea de gestiune generală în cazul în care încetează tutela.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive