Primaria SibiuÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR DE LOCAȚIUNE/ARENDARE/COMODAT

Categoria: Registrul Agricol back

ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR DE LOCAȚIUNE/ARENDARE/COMODAT
Act normativ: Legea 71/ 2011- Noul Cod Civil.


Pasul 1 - se întocmește în 3 (trei) exemplare originale în forma legală conform Noului Codului civil contractul de locațiune/arendare/comodat.
Pasul 2 - se înregistrează toate cele 3 (trei) exemplare de contract la Centrul de Informații pentru Cetățeni al mun. Sibiu.
Pasul 3 - 1 exemplar original se depune la Centrul de Informații pentru Cetățeni, spre a fi păstrat la compartimentul de resort, însoțit de actele doveditoare ale proprietății:
 - actele de identitate (CUI pentru societăți comerciale) ale parților copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină.
  - actul de proprietate al bunului care face obiectul contractului copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină.
Pasul 4 - se rețin celelalte 2 exemplare de contract și se păstrează câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Pasul 5 - se fac verificări de către compartimentele de resort din cadrul Primăriei Sibiu și se înregistrează contractul într-un registrul special.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive