Primaria SibiuACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI: (în continuarea indemnizației pt. primul copil)

Categoria: Asistenţă Socială back


TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DE LA DATA NAȘTERII CELUI DE AL DOILEA COPIL

Documentația necesară:

a) cererea tip de acordare a dreptului la indemnizația lunară pentru creșterea copilului ;
b) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
c) act de identitate solicitant (original şi copie xerox¬)
d) certificate de naștere ale ambilor copii (original şi copie xerox)
e) certificat de căsătorie (original şi copie xerox)
f) copie xerox după decizia nouă de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
g) extras de cont (solicitantul sa fie titularul contului) (BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, ATE Bank, GarantiBank, Intesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Banca Millennium, Credit Agricole)
h) dosar
i) declarația celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/ nu a lucrat în ultimele 12 luni anterior datei nașterii copilului(Casa Județeană de Pensii, adeverință eliberată de angajator/ Administrația Finanțelor Publice).

TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DE LA DATA NAȘTERII CELUI DE AL DOILEA COPIL.

NOTA - CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT.

Reglementare
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive