Primaria SibiuACTE NECESARE IN CAZUL DOBANDIRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎNMATRICULATE ÎN RO

Categoria: Direcţia Fiscală  persoane juridice back


1. Declaratia de impunere privind impozitul pe mijloacele de transport;
2. Imputernicire in cazul in care cel care depune declaratia de impunere nu este administrator;
3. Copie carte de identitate a mijlocului de transport*;
4. Actul de dobandire in original + 2 fotocopii *;
5. Pe Actul de dobandire obligatoriu inscris numar din Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/ inregistrarii de la organul fiscal unde are domiciliul fiscal persoana fizica/juridica ce instraineaza;
6. Copie Certificat Fiscal (de la persoana care instraineaza);
7. Adeverinta RAR in cazul mijloacelor de transport cu masa maxima autorizata de peste 12 tone pentru atestarea tipului de suspensie, daca aceasta nu este inscrisa pe cartea de identitate;
8. In cazul documentelor completate intr-o alta limba decat romana, acestea vor fi traduse in limba romana de catre un traducator autorizat;
9. Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Program depunere documente:
• Luni-joi, interval orar 08:00 - 12:00, camerele 108 si 109 etaj 1;
• Luni-joi, interval orar 12:00 - 15:15, camera 007 parter;
• Vineri, interval orar 08:00 - 12:00, camerele 108 si 109 etaj 1.

Program eliberare documente - urmatoarea zi lucratoare dupa depunerea documentelor:
• Luni-joi, interval orar 12:00 - 15:15, camera 007 parter.
• Vineri, interval orar 10:00 - 12:00, camerele 108 si 109 etaj 1.

*Toate documentele depuse in copie vor avea inscrisa mentiunea “conform cu originalul”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:
- 0269.208.955; 0269.208.956; 0269.208.957

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive