Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Categoria: Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism) back
lucrări de construire, desfintare, adjudecări, licitaţii pentru proiectare, cereri în justiţie, schimbare destinaţie, branşamente utilităţi etc.

- Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completată şi semnată
- Copie extras C.F. (date cu privire la situaţia juridică a imobilului) maxim 3 luni vechime
- Plan de situaţie pe suport topografic vizat de O.J.C.G.C. (Cl. Dumbrăvii nr. 34 ţel. 217477) 2 exemplare, sc. 1:5000 până la 1:500.
- Plan de situaţie şi pe suport informatic (digital) pentru operaţiunile de alipire/dezlipire
- Copie chitanţa taxa (achitata la Direcţia Fiscală, ghişeul 5 Impozite şi taxe, cam. 19 - parter)
- Dosar

( temei legal : Legea nr 50/1991 actualizata, Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005)

După obţinerea autorizaţiei de construire, solicitantul trebuie să anunţe Primăria şi Inspectoratul în construcţii data începerii lucrărilor. De asemenea, la expirarea valabilitaţii AC sau la terminarea lucrărilor, solicitantul este obligat să-şi regularizeze taxa AC, depunând în acest sens o declaraţie la Primărie. Toate formularele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - Primăria Sibiu , camera 8, între orele: 8:30 - 18:30 (Luni), 8:30 - 16 :30 (Marţi - Vineri).

Formularele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - Primăria Sibiu , camera P08, între orele 8:30 - 18:30 (Luni), 8:30 - 16 :30 (Marţi - Vineri)

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism