Print Friendly and PDF

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎN BAZA ORDINULUI DE REPARTIZARE (LOCUINȚE FOND VECHI)

Categoria: Fondul locativ back

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA
CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE
ÎN BAZA ORDINULUI DE REPARTIZARE
(LOCUINȚE FOND VECHI)


După primirea ordinului de repartizare de la Comisia Socială, în vederea întocmirii contractului de închiriere, vă rugăm să depuneți la sediul serviciului nostru ordinul de repartizare în original, precum și următoarele documente:

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STARE CIVILĂ
(documente în copie, pentru toți membrii de familie):
cărțile sau buletinele de identitate;
certificatele de naștere;
certificat de căsătorie (sau, după caz, sentință de divorț)

DOCUMENTE CU PRIVIRE LA VENITURI
(documente originale):
adeverințe privind venitul net pe ultima lună pentru fiecare membru de familie încadrat în muncă pe teritoriul României;
adeverințe privind venitul net realizat în ultima lună de către membrii de familie care lucrează în străinătate, traduse și legalizate;
cupoane de pensie pentru ultima lună;
declarații notariale pe propria răspundere pentru persoanele majore care nu sunt încadrate în muncă și nu realizează venituri sau realizează venituri ocazionale (și cuantumul net al acestora);

ALTE DOCUMENTE
declarație notarială conform căreia titularul și membrii de familie nu au deținut sau înstrăinat o locuință și nici nu au beneficiat de sprijinul statului în construirea unei locuințe după anul 1990 și nu dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat;
certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale pe numele persoanei înscrise (se obține de la Direcția Fiscală Locală - Sibiu, str. Turismului, nr. 15);
cerere tip - se primește și se completează de către titularul contractului de închiriere, după verificarea documentelor de către angajatul serviciului nostru sau se descarcă de pe:
https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/serviciu/188
.


ACTUALIZAT : 11.03.2019

Documentele se depun la sediul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu, zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00 și 12:00.

VEZI ALTE ACTE NECESARE DIN CATEGORIA Fondul locativ 

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism