Primaria Sibiu


Print Friendly and PDF

ÎNREGISTRĂRI (DECLARAȚII) LA REGISTRUL AGRICOL

Categoria: Registrul Agricol back

ÎNREGISTRĂRI (DECLARAȚII) LA REGISTRUL AGRICOL
Act normativ: OG 28/ 2008.


- cerere tip sau după caz declarația tip - original (se poate obține de pe site-ul Primăriei mun. Sibiu sau de la Centrul de Informații pentru Cetățeni).
- actul de proprietate/ folosință (contract de locațiune, arendare, comodat, etc.) a terenului agricol - se depun copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină. Contractele care atesta folosința trebuie sa îndeplinească condițiile legalitate de privind forma actului.
- actul de identitate (CUI pentru persoane juridice) al solicitantului (si pentru membrii gospodăriei dacă este cazul) - copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină.
Pasul 1 - se pot depune de către un membru major cu capacitate deplină de exercițiu al gospodăriei/ orice persoană împuternicită sau se pot trimite poștal cu confirmare de primire.
Pasul 2 - se fac verificări de către compartimentul de resort din cadrul Primăriei Sibiu și se înregistrează operațiunea în Registrul Agricol al mun. Sibiu.

VEZI ALTE ACTE NECESARE DIN CATEGORIA Registrul Agricol 

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism